Brak aktualnego OC? Uważaj na kary!

Okazuje się, że coraz więcej kierowców porusza się po drogach bez aktualnego OC, mimo iż jest to obowiązkowe ubezpieczenie dla wszystkich właścicieli pojazdów. Od 2014 roku po raz kolejny możemy spodziewać się wzrostu kar za brak ubezpieczenie OC.

Dlaczego należy mieć OC i kto może je sprawdzić?

Ubezpieczenie OC gwarantuje wypłacenie odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe osobie poszkodowanej w wypadku drogowym, którego ty jesteś sprawcą. Każdy pojazd powinien posiadać wykupione OC, inaczej nie ma prawa do uczestniczenia w ruchu drogowym. Nawet samochód, który stoi na parkingu musi mieć aktualne OC.

Do sprawdzenia aktualności twojej polisy ubezpieczeniowej są zobowiązane pewne organy, a więc policja, straż graniczna, organy celne, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny a także Inspekcja Transportu Drogowego oraz organy związane ze sprawą rejestracji pojazdów.

Kary za brak aktualnego OC

A jakie sankcje karne przysługują osobom, które nie mają wykupionej, bądź aktualnej polisy OC? Okazuje się, że już od pierwszego stycznia 2014 roku  kary te mają wzrosnąć. Być może stanie się to mobilizacją dla kierowców, ponieważ jak pokazują statystki ilość kierowców bez aktualnego/wykupionego OC cały czas wzrasta.

Kary za brak OC ustala się na podstawie minimalnego wynagrodzenia w Polsce. W 2014 roku wartość minimalnego wynagrodzenia będzie wynosić 1680 zł brutto – jak podało Ministerstwo pracy. Kara dla posiadacza samochodu osobowego ma wynosić dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, z kolei jeśli chodzi o posiadaczy i użytkowników samochodów ciężarowych – kara za brak OC ma wynosić aż trzykrotnie więcej niż minimalne wynagrodzenie w Polsce. Jeśli właściciel samochodu nie posiada aktualnej polisy tylko przez parę dni, wówczas zapłaci jedynie część kary. Jeżeli przerwa nie przekroczy 3 dni będzie to 20% kary, w przypadku przerwy do dwóch tygodni – 50% kary podstawowej. W roku 2014 kary te będą o około 5% większe niż w roku 2013.

Jak więc widać brak aktualnego OC naprawdę sporo kosztuje. Od kary za nieposiadanie polisy ubezpieczeniowej z pewnością nie uda ci się wywinąć. O wiele taniej jest więc zadbać o wykupienie aktualnej polisy.