Ważne terminy w komunikacyjnym ubezpieczeniu OC

Istotne terminy w obowiązkowym komunikacyjnym ubezpieczeniu OC wskazuje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ale nie tylko ona. Sprawdź, o jakich ważnych terminach powinieneś pamiętać, jeśli jesteś posiadaczem pojazdu mechanicznego.

Komunikacyjne OC – ważne terminy

Przede wszystkim musisz pamiętać, że komunikacyjne OC jest obowiązkowe bez względu na to, jaki pojazd mechaniczny posiadasz i w jakim znajduje się on stanie. Dzięki ubezpieczeniu możesz uniknąć odpowiedzialności finansowej za zdarzenia, do których doszło w związku z tym pojazdem – nie tylko wtedy, kiedy go prowadziłeś. Pierwszym ważnym terminem, o którym musisz pamiętać, jest obowiązek zakupu OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Jeśli dopuścisz do przerwy w ochronie ubezpieczeniowej, to musisz się liczyć z wysokimi karami, a wystarczy do tego nawet jeden dzień bez OC.

Standardowa polisa OC chroni cię przez 12 miesięcy, po czym automatycznie się przedłuża. Istnieje jednak także krótkoterminowe ubezpieczenie OC, zwane komisowym. Można z niego skorzystać jedynie w wybranych przypadkach. Zapewnia ono taką samą ochronę jak polisa roczna, ale okres jej trwania jest krótszy niż rok. Jest ona dostępna dla pojazdów zarejestrowanych czasowo (na 30 dni), dla osób, które prowadzą działalność komisową (handlują pojazdami), w przypadku pojazdów sprowadzonych zza granicy bez OC, dla pojazdów historycznych oraz wolnobieżnych. Co istotne, takie ubezpieczenie wygasa w dniu zakończenia umowy i nie przedłuży się automatycznie.

Termin zgłoszenia szkody i jej likwidacji

Bardzo ważna jest znajomość terminu zgłoszenia szkody z OC. Zgodnie z art. 819 § 1 kodeksu cywilnego masz na to 3 lata. Jednak w przypadku szkód na osobie, które wynikały z przestępstwa, termin ten jest wydłużony do aż 20 lat. Pamiętaj jednak, że warto zająć się likwidacją szkody jak najszybciej. Jeśli będziesz odkładać ten moment na później, to może się okazać, że szkoda się rozszerzy, a nawet może ona doprowadzić do wypadku. Z czasem zakład ubezpieczeń może mieć również problem z oceną tego, czy taka szkoda rzeczywiście wynika z danego zdarzenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają określony czas na likwidację szkody – jest to dokładnie 30 dni liczonych od dnia jej zgłoszenia, jednak w uzasadnionych przypadkach okres ten może się wydłużyć. Wówczas zakład ubezpieczeń musi cię poinformować, z jakiej przyczyny doszło do opóźnienia i w jakim czasie szkoda zostanie zlikwidowana.

Termin wypowiedzenia umowy

Umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC automatycznie się przedłuży, chyba że złożysz wypowiedzenie w odpowiednim czasie. Najpóźniej możesz to zrobić na dzień przed terminem jej zakończenia, ale jeśli jesteś pewien, że chcesz zmienić zakład ubezpieczeń, to w celu uniknięcia komplikacji warto zająć się tym wcześniej. Przynajmniej będziesz mieć pewność, że nie zapomnisz o tym, odkładając tę czynność na ostatnią chwilę.

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu

W przypadku sprzedaży pojazdu mechanicznego obowiązkiem zbywcy jest poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ma on wykupione ubezpieczenie OC, że doszło do przeniesienia praw własności do pojazdu. Masz na to 14 dni od zawarcia umowy, jednak obowiązku tego powinieneś dopełnić jak najszybciej. Dlaczego? Do momentu skutecznego zgłoszenia ponosisz solidarną odpowiedzialność za pojazd wraz z nabywcą. Jeśli nie zgłosisz faktu sprzedaży, to zakład ubezpieczeń może wysłać ci wezwanie do uregulowania kolejnej składki na OC. Zgłoszenia możesz dokonać, wypełniając dokument, który na swoich stronach udostępniają zakłady ubezpieczeń. Znajdziesz na nich również kalkulator ubezpieczenia auta, z pomocą którego możesz przeliczyć, ile zapłacisz za OC w tym towarzystwie. To istotne np. dla kupującego, który chce sprawdzić, ile wyniesie ubezpieczenie w przypadku rekalkulacji składki po sprzedaży.