Fakty i mity o ubezpieczeniu

ubezpieczenie

Błędne myślenie o ubezpieczeniach przyczynia się nie tylko do tego, że przepłacamy za polisę, ale także nierzadko mamy z tego powodu poważne problemy.

ubezpieczenieNiestety ubezpieczenie zwykle traktowane jest jako ponadplanowy wydatek, który niestety trzeba ponieść. Nic jednak dziwnego, skoro swoją wiedzę zwykle opieramy na mitach, nie mających nic wspólnego z rzeczywistością.

Mit: Ubezpieczenie OC chroni mój samochód

Fakt: Polisa OC chroni nas, jako właścicieli pojazdów przed konsekwencjami szkód, jakie wyrządzimy osobom trzecim w związku z użytkowaniem samochodu – oznacza to, że ubezpieczyciel pokryje koszty, jakie powinniśmy ponieść w związku z naprawą wyrządzonej szkody. Ubezpieczenie OC na samochód kupujemy zatem dla własnego bezpieczeństwa

Mit: Najtańsze ubezpieczenie jest najlepsze

Fakt: Zasada ta może mieć zastosowanie tylko do ubezpieczenia komunikacyjnego OC, bo zakres tej polisy reguluje ustawa i u każdego ubezpieczyciela jest on dokładnie taki sam. W przypadku pozostałych ubezpieczeń, np. AC, założenie to nie ma nic wspólnego z prawdą. Autocasco to polisa, której zakres ochrony ubezpieczeniowej zależny jest od ceny ubezpieczenia – im wyższa składka, tym szerszy zakres ochrony

Mit: Nie używam samochodu, nie kupuję OC

Fakt: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych jasno określa konieczność posiadania ubezpieczenia OC dla każdego zarejestrowanego pojazdu. Każdy właściciel pojazdu musi zatem wykupić ubezpieczenie OC. Właściciele samochodów nie posiadający ważnej polisy OC karani są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny grzywnami w zależności od długości przerwy w ubezpieczeniu, nawet do 3 tys. zł.