Jazda samochodem pod wpływem alkoholu i narkotyków

Jazda po alkoholu lub narkotykach

Jazda po alkoholu lub narkotykach

Już na wstępie należy zaznaczyć, że mitem jest stwierdzenie, że nie można prowadzić samochodu, mając we krwi jednocześnie alkohol. Stwierdzenie takie jest zdecydowanie zbyt dużym uproszczeniem. Przepisy kodeksu karnego oraz kodeksu wykroczeń nie zabraniają jazdy pojazdem mechanicznym, mając we krwi alkohol. Zabroniona jest dopiero jazda, gdy posiadamy we krwi określone stężenie alkoholu. W przypadku wykroczenia, poziom ten wynosi 0,2 promila alkoholu we krwi. Poziomem, po którym popełniamy przestępstwo jest natomiast ponad 0,5 promila alkoholu we krwi. Jednakże czy przepis art. 87 kodeksu wykroczeń dotyczy każdego typu alkoholu? Czym są „inne podobnie działające środki”, o których mowa w powyższym artykule? Zapraszam do treści niniejszego artykułu.

Jazda pod wpływem alkoholu

Wykroczenie jazdy po pijanemu zostało unormowane w kodeksie wykroczeń w art. 87 § 1. Zgodnie z tą normą popełnia wykroczenie ten, kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Za ten czyn grozi kara aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Jak już zostało wspomniane we wstępie, stanem po użyciu alkoholu jest stan, gdy mamy we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. Ratio legis, czyli powód wprowadzenia takiego przepisu, jest chęć ochrony bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ustawodawca wychodzi z założenia, że osoba będąca pod wpływem pewnych środków, nie zachowuje stu procent sprawności psychicznej i fizycznej. Dlatego ustawodawca uznał, że w przypadku alkoholu poziomem, który zapewnia bezpieczną dla ruchu lądowego jazdę jest nie więcej, niż 0,2 promila alkoholu we krwi. Ustawodawca nie dookreślił o jakim rodzaju alkoholu mowa w kodeksie, z tego też powodu należy uznać, że mowa jest o każdym jego gatunku. Jednakże ze względu na fakt, iż we wszystkich rodzajach napojów alkoholowych dostępnych legalnie występuje alkohol etylowy, to najczęściej z tego typem wykroczenia będziemy mieli do czynienia.

Jazda samochodem pod wpływem narkotyków

W przypadku drugiego typu środków, o których mowa w powyższym przepisie, również nie możemy konkretnie ustalić, jakie środki są zabronione. W doktrynie uznaje się, że do tej kategorii zalicza się m.in. środki narkotyczne, środki, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, ale również inne środki, np. farmaceutyczne, które mogą mieć wpływ na sprawność prowadzenia pojazdu mechanicznego przez człowieka. Jeśli taki środek może mieć wpływ na zdolność prowadzenia, to informacja taka powinna znaleźć się razem z produktem.

W przeciwieństwie do alkoholu, druga kategoria produktów nie ma oznaczonego żadnego poziomu, po przekroczeniu którego popełnia się wykroczenie jazdy pod wpływem innych podobnych do alkoholu środków. Oznacza to, że nawet minimalna ilość sprawia, że popełniamy takie wykroczenie. Jednakże należy mieć na uwadze trudności, jakie sprawia sprawne wykrycie takich substancji. O ile poziom alkoholu łatwo i szybko można zbadać alkomatem, to ze względu na mnogość substancji policja nie ma możliwości wyrywkowego badania kierowców. Jedyną możliwością, by policjant mógł przedsięwziąć środki zabezpieczające przed dalszą dalszym uczestniczeniem w ruchu kierowcy, to sytuacja, gdy wystąpi podejrzenie spożywania takich substancji. Może ono powstać np. poprzez dziwne zachowanie kierowcy lub też znalezienie podejrzanych substancji. Działania takie występują jednak wyłącznie, gdy zachowanie kierowcy wskazuje na możliwość zażycia środka podobnego do alkoholu. W przypadku, gdy kierowca nie posiada przy sobie żadnych dowodów, a jego zachowanie nie wskazuje na możliwość zażycia tego typu środków, istnieje mała szansa na wykrycie popełnienia wykroczenia.