Jaką metodą naprawić auto?

Są dwie metody podstawowe metody naprawy samochodu kosztorysowa i warsztatowa. W kosztorysowej zgodnie z wyceną rzeczoznawcy ubezpieczyciel szacuje szkody powstałe w Twoim samochodzie i w ten sposób wyznacza kwotę odszkodowania, a następnie przelewa pieniądze na Twój rachunek. W przypadku metody warsztatowej Twój samochód zostaje wysłany do warsztatu, który po już po naprawie rozliczy się z ubezpieczycielem.

Metoda kosztorysowa

Zwana również „wyceną”, jest formą wypłaty odszkodowania po szkodzie (uszkodzeniu pojazdu), w której podstawą wypłaty jest ocena uszkodzeń przeprowadzona przez rzeczoznawcę danego towarzystwa ubezpieczeń. Na ocenę składają się oględziny, zdjęcia oraz opis zdarzenia. Na podstawie danych z oceny (co jest uznane do wymiany, a co zakwalifikowane do naprawy), wyliczane są koszty wraz z potrzebną robocizną (zazwyczaj średnia z danego regionu). Wyliczenie oparte jest na specjalnym programie, np. audatex.

Warto pamiętać, że wypłata z polisy OC sprawcy odbywa się z podatkiem VAT (chyba, że poszkodowany jest „vatowcem”), a w warunkach AC zazwyczaj bez VATu. Trzeba też pamiętać, że umowa auto casco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i warunki określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które różnią się w zależności od danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Metoda serwisowa

Zwana często „warsztatową”, jest formą likwidacji, w której TU zwraca koszty naprawy (robocizna i części) na podstawie faktur za naprawę przedstawionych przez ubezpieczonego. Część towarzystw określa dokładnie, w jakiego rodzaju warsztacie można naprawić samochód w razie szkody. Mogą to być zakłady autoryzowane przez producenta samochodu (czyli najczęściej „u dealera”) lub inne, zwane popularnie „rzemieślniczymi”.

Warto pamiętać również, że duże TU mają „swoje” sieci naprawcze, czyli grupy warsztatów mające podpisaną umowę o współpracy, co często znacznie ułatwia i przyspiesza proces likwidacji szkody.

Sama musisz zdecydować, która metoda jest najmniej kłopotliwa dla Ciebie i którą wybierasz. Szeroki wybór różnych wariantów ubezpieczeń auta dostępny na stronach niezależnej porówywarki rankomat.pl, gdzie możesz nie tylko porównać zakres i ceny OC i AC, pomoże kupić polisę, która spełni wszystkie potrzeby.

źródło: rankomat.pl