Wypadek, kolizja poza granicami kraju – jakie dane spisać?

kolizja

Może się zdarzyć, że podczas zagranicznych wojaży dojdzie do niemiłej sytuacji w postaci kolizji lub wypadku. Jakie dane od sprawcy powinnyśmy spisać?

kolizja

Jeżeli to my jesteśmy sprawcami wypadku, musimy przekazać poszkodowanemu dane dotyczące zawartej przez nas polisy OC lub Zielonej Karty ewentualnie Ubezpieczenia Granicznego.

W sytuacji jednak, kiedy to my jesteśmy ofiarą, a sprawcą jest kierowca pojazdy zarejestrowanego w kraju zdarzenia procedura jest trochę inna. Musimy spisać jego dane osobowe, a więc imię, nazwisko oraz adres, a także dane jego polisy ubezpieczeniowej OC (nr polisy, data ważności, nr pojazdu, nazwa TU. Następnie musimy udać się do tego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, który jest odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania i poinformować go o procederze.

Źródło: CUK Centrum Ubezpieczeń Komunikacyjnych