Rodzaje ubezpieczeń samochodowych

Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe mają w swojej ofercie co najmniej trzy rodzaje podstawowych ubezpieczeń samochodowych. Jakie polisy przed czym nas ubezpieczają i czym się od siebie różnią?

OC

To jedyne w Polsce obowiązkowe ubezpieczenie, które musi posiadać każdy poruszający się po drogach samochód. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę w przypadku szkód wyrządzonych innym użytkownikom ruchu. Za niewykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej grożą nie tylko sankcje finansowe, ale także pokrycie kosztów naprawy za ewentualne spowodowanie wypadku, gdyż jego celem jest właśnie pokrycie szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu.

AC

Autocasco to dobrowolna ochrona ubezpieczeniowa przed stratami materialnymi związanymi z użytkowaniem samochodu. AC pozwala na elastyczny wybór zakresu ubezpieczenia oraz wysokości ewentualnego odszkodowania. Ubezpieczenie to pokrywa szkody powstałe m.in. w wyniku zderzenia z innym pojazdem czy też zderzenia z drzewem czy zwierzęciem. AC zapewnia także wypłatę odszkodowania w przypadku gdy nasz samochód ucierpi np. w wyniku działania sił zewnętrznych, np. wichury, czy powodzi, a także w przypadku, gdy sprawca szkody uciekł i nie da się go ustalić.

NNW

To kolejne nieobowiązkowe ubezpieczenie, tym razem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zapewnia finansową rekompensatę uszkodzeń powstałych w związku z ruchem pojazdu. Dotyczy trwałych następstw wypadków właściciela i kierowcy samochodu oraz jego pasażerów, powstałych w ruchu po drogach publicznych.

Assistance

Ubezpieczenie zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom w czasie podróży w zakresie pomocy technicznej i medycznej. Pomoc ta jest udzielana w związku z wypadkiem drogowym, awarią samochodu, jego utratą lub chorobą kierowcy albo pasażera. Polisa ma zwykle zastosowanie w pewnej podanej w OWU odległości od miejsca zamieszkania ubezpieczonego, coraz częściej jednak ubezpieczony objęty jest pełną ochroną bez względu na miejsce wystąpienia awarii. Z Assistance szczególnie często korzysta się zimą, kiedy samochód odmówi współpracy o poranku i nie chce odpalić.