Kluczem do długowieczności opon jest…

dlugowiecznosc-opon

Prawidłowo przechowywane opony mogą być bezpiecznie użytkowane nawet przez 10 lat od daty produkcji. Co w tym przypadku oznacza „prawidłowo”?

dlugowiecznosc-opon

Kluczem do długowieczności opon jest ich przechowywanie w zamkniętym, wentylowanym pomieszczeniu, ochrona przed działaniem promieni słonecznych, a także substancji chemicznych i wysoką temperaturą.

Eksploatacja a zużycie

Opona składa się z licznych materiałów oraz mieszanek gum, które odpowiadają za jej właściwe funkcjonowanie. Właściwości użytkowe zależą od wielu czynników takich jak klimat, warunki przechowywania, a zwłaszcza sposób użytkowania.

Zmiany w oponie występują głównie w wyniku eksploatacji. Są spowodowane przede wszystkim wewnętrznym nagrzewaniem się opon, naprężeniami związanymi z ciśnieniem, obciążeniem, stałymi odkształceniami podczas jazdy i licznymi uderzeniami. Tymczasem zmiany opon podczas ich magazynowania są niezauważalne lub znikome w porównaniu do szybkości zmian związanych z eksploatacją.

Szczególnie szkodliwe dla opon jest zbyt niskie ciśnienie. Badania pokazują, że w ciągu jednego tygodnia jazdy z zaniżonym ciśnieniem w oponie zachodzą procesy starzeniowe takie jak w czasie trzech tygodni prawidłowego użytkowania lub roku magazynowania w odpowiednich warunkach.

Bezpieczne przechowywanie w magazynach fabrycznych

Przechowywane opon w magazynach fabrycznych według ściśle określonych metod i warunków (właściwa temperatura, wilgotność, oświetlenie) gwarantuje, że opony nawet kilkuletnie zachowują pełen potencjał osiągów i co z tego wynika, są pełnowartościowe.

Przechowywanie opon w miejscach spełniających wymagane standardy umożliwia bezpieczne eksploatowanie opony przez 10 lat od daty produkcji – mówi Tomasz Młodawski Ekspert Produktu Linii Opon Osobowych Michelin Polska. – Przeprowadzanie dorocznej kontroli stanu opon zalecamy po upływie pięciu lat od daty produkcji.

Zasady przechowywania opon

Przechowywanie krótkookresowe

Przez 4 tygodnie opony można przechowywać położone jedna na drugiej, należy jednak pamiętać, aby wysokość tak ułożonych opon nie przekraczała 1,2 m. Po tym okresie opony powinny zostać odwrócone. Jeśli opony są zamontowane na felgach, powinny być napompowane i przechowywane pionowo lub jedna na drugiej do wysokości maksymalnie 4 kół.

Przechowywanie długookresowe

W dłuższym okresie opony powinny być przechowywane pionowo, na półkach co najmniej 10 cm od podłoża. Aby zminimalizować deformacje powinno się je obracać raz na miesiąc. Jeżeli opony są zamontowane na kołach, powinny być składowane poziomo pojedynczo lub w stosie do 4 sztuk po uprzednim znacznym obniżeniu ciśnienia.

Prawidłowe magazynowanie

Przy wyborze miejsca przechowywania opon należy sprawdzić, czy nie znajdują się one w pobliżu gorących rur bądź urządzeń elektrycznych, takich jak na przykład prostowniki. Podłoże powinno być czyste, bez śladów olejów lub benzyny. Opony narażone na działanie takich substancji mogą ulec nagłemu uszkodzeniu podczas jazdy po ponownym zamontowaniu.

Źródło: Michelin