Za dużo znaków

Badanie przeprowadzone wśród 8000 kierowców, przez firmę AA, pokazały, że tylko 38% z kierowców w wieku od 18-24 lat potwierdza, że na drogach znajduje się za dużo znaków.

Inaczej przedstawia się sytuacja u osób starszych. Ponad 66% kierowców, którzy przekroczyli 65 rok życia uważa, że liczba znaków na drogach jest zdecydowanie za duża. Około 77 % kierowców zgodziło się co do tego, że nie wszystkie znaki drogowe przydają się podczas podróży. Tylko13% kierujących pojazdami potwierdziło, że mniej niż połowa znaków była im pomocna podczas podróży.

Prezes firmy AA, która organizowała badanie – Edmund King twierdzi, że znaki drogowe są potrzebne, aby na drogach był zachowany odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Jednocześnie podkreśla, że znaki te muszą być w dobrym stanie i powinny być zrozumiałe dla wszystkich kierowców. Obecnie departament transportu w Wielkiej Brytanii dokonuje analizy wszystkich znaków ze względu na ich przydatność.