Poznaj Filipa i Oliwkę!

Renault przedstawiło założenia programu edukacyjnego „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”, największego na świecie programu edukacyjnego na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Co nas czeka? Przede wszystkim nowa formuła konkursu, odświeżone pakiety edukacyjne „Droga i Ja”, a także Filip i Oliwka zamiast Woosha. Program jest realizowany w 35 państwach na świecie. Od 2000 roku wzięło w nim udział ponad 12 milionów dzieci, z czego prawie 710 000 z Polski.

„Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” realizowany jest nieprzerwanie od 2000 roku. 12. Edycja programu startuje w zupełnie nowej odsłonie. Zmianie uległa nazwa programu, wcześniej znany był jako „Bezpieczeństwo dla wszystkich”. W tym roku pojawią się nowe zagadnienia merytoryczne związane ze zrównoważonym transportem, nowa formuła konkursu pod hasłem „Twój pomysł, Twoja inicjatywa” oraz odświeżone pakiety edukacyjne „Droga i Ja”, których bohaterami zostali w tym roku Filip i Oliwka.

– Nowa odsłona realizowanego przez Renault programu „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” przyjmuje szerokie, kompleksowe podejście do kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego i zrównoważonego transportu. Wierzymy, że utrzymana w duchu ekologii edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego przyczyni się do lepszego zrozumienia koncepcji mobilności i wywrze pozytywny wpływ na jakość życia w szkole oraz jej otoczeniu. Zachęcamy uczniów i nauczycieli szkół podstawowych do dołączenia do naszej inicjatywy, największego na świecie projektu edukacyjnego koncernu Renault – mówi Agata Szczech, Dyrektor Public Relations Renault Polska.

Elementy programu:

„Droga i Ja” – pakiety edukacyjne dla szkół

To unikatowe narzędzia dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli. Składają się z 24 zeszytów ćwiczeń i testów dla uczniów, materiałów edukacyjnych dla nauczyciela oraz plakatu edukacyjnego. Nowe pakiety zostały podzielone na dwie grupy wiekowe –dla dzieci z klas 1-3 oraz 4-6 szkoły podstawowej. Zestawy składają się z dwóch części podzielonych tematycznie – „Bezpieczeństwo dla wszystkich” i „Mobilność dla wszystkich”.

Pierwsza, dotyczy problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, druga, zrównoważonych form transportu – eko-mobilności. Wszystkie materiały powstały przy udziale międzynarodowych ekspertów z zakresu prewencji, bezpieczeństwa na drodze i nauczania. Pakiety zostały zaadoptowane do polskich warunków dzięki pomocy merytorycznej instytucji patronackich. Wybrane lekcje z pakietów dostępne są także w wersji elektronicznej na stronie www.bezpieczenstwo.renault.pl.

Konkurs „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”

Głównym założeniem konkursu jest umożliwienie dzieciom podjęcia działań, a także w kreatywny sposób podniesienia poziomu świadomości na temat wpływu bezpieczeństwa ruchu drogowego na budowanie lepszego środowiska. Konkurs polega na przemyśleniu kluczowych kwestii związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego i przyjazną dla środowiska motoryzacją, a następnie wdrożeniu kampanii świadomościowej w szkołach podstawowych i lokalnych społecznościach. Nagrodą główną w konkursie jest udział w Międzynarodowym finale we Francji oraz wycieczka do Parku EuroDisneyland pod Paryżem.

Szkolne Kluby Bezpieczeństwa – społeczność detektywów bezpieczeństwa

Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w całym kraju, w ramach którego najmłodsi mają za zadanie podejmować działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w społeczności lokalnej – zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. W 12. edycji programu, kluby będą punktowane za swoją aktywność na stronie internetowej. Dla najprężniej działających klubów przygotowano comiesięczne, atrakcyjne nagrody. Najbardziej aktywny SKB zostanie pod koniec edycji wyłoniony przez samych klubowiczów – w internetowym głosowaniu.

E-LEARNING – wirtualnie o bezpieczeństwie
To innowacyjne, interaktywne narzędzie do nauki zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Platforma jest bezpłatna i dostępna 24/7 na stronie programu http://bezpieczenstwo.renault.pl . E-Learning składa się z trzech sprofilowanych modułów – dla dzieci, nauczycieli i dla rodziców. W skład każdego modułu wchodzą slajdy, quizy, animacje i gry. Kurs zawiera opis wszystkich najważniejszych zasad ruchu drogowego i mnóstwo przydatnych ciekawostek.