Paliwo – gdzie szukać oszczędności?

Wydatki na paliwo to jedne z najwyższych kosztów, ponoszonych przez firmy transportowe. Obniżenie jego zużycia nawet o kilka procent może spowodować spore oszczędności. W jaki sposób i gdzie najlepiej ich szukać?

Kontrola spalania paliwa, optymalny wybór trasy czy analiza stylu jazdy kierowców to tylko niektóre ze sposobów zmniejszenia zużycia paliwa. Warto wprowadzać je w życie, bo nie tylko ułatwiają pracę kierowcom, ale pozwalają też na obniżenie kosztów transportu, a tym samym na uzyskanie sporych oszczędności przez właścicieli firm transportowych.

Kontrola spalania

Kontrola spalania to jeden z najważniejszych sposobów, pozwalających obniżyć zużycie paliwa. W dokładnym pomiarze jego poboru pomaga licznik przepływu, instalowany w układzie paliwowym. Rozwiązanie to, dzięki wewnętrznemu systemowi IT, ułatwia precyzyjne monitorowanie zmian w poziomie oraz przepływie paliwa, a następnie oblicza i dostarcza użytkownikom systemu informacji o jego aktualnym i średnim zużyciu.

Stałe kontrolowanie poboru paliwa ułatwia też specjalna sonda pojemnościowa, wbudowana w zbiornik z paliwem, która uwzględnia długość pokonanej trasy oraz czas jazdy. Jej instalacja pozwala nie tylko na mniejsze zużycie paliwa, wynikające z bardziej ekonomicznej jazdy, ale również na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości związanych ze zużyciem, ale też z jakością wykorzystywanego paliwa.

Dodatkowym ułatwieniem jest instalacja specjalnych alarmów lokalnych, które informują o nieprawidłowościach w odczycie wskaźników paliwowych czy czujników, monitorujących temperaturę paliwa oraz jego jakość. Inwestycja w rozwiązania, umożliwiające mierzenie poziomu spalania i zużycia paliwa pozwala na obniżenie kosztów średnio o około 20 procent.

Analiza stylu jazdy kierowców

Często zbyt wysoki poziom spalania wynika również z niewłaściwych przyzwyczajeń kierowców. Eliminacja złych nawyków i poprawa stylu ich jazdy może pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie ilości zużywanego paliwa. W osiągnięciu tego celu pomagają rozwiązania, umożliwiające stały monitoring jazdy.

Uzyskanie optymalnego poziomu spalania paliwa możliwe jest jedynie wtedy, kiedy kierowca ma świadomość, w jaki sposób prawidłowo kierować pojazdem i jak wykorzystać oferowane przez niego funkcjonalności. Dużym wsparciem dla kierowców są odpowiednie szkolenia, dotyczące ecodrivingu oraz rozwiązania telematyczne, umożliwiających monitorowanie poprawnych i niewłaściwych nawyków. Usługa Driving Style, pozwala na ocenę stylu jazdy kierowcy, poprzez wychwytywanie błędów w sposobie prowadzenia samochodu oraz utrwalanie dobrych zachowań za kierownicą. Zgodnie z gromadzonymi przez nas danymi nieekonomiczna jazda w skali miesiąca generuje wydatki na poziomie 800 – 1200 zł w odniesieniu do jednego pojazdu. Poprawienie stylu jazdy przyczynia się do uzyskania oszczędności wynikających m.in. z mniejszego spalania paliwa oraz lepszej eksploatacji pojazdów – tłumaczy Paweł Wloczek, Dyrektor Zarządzający WebEye Polska.

Regularny serwis i kontrola

Niesprawne hamulce, spalone świece zapłonowe, zużyty olej w silniku, czy nawet źle ustawiona zbieżność kół mogą również znacząco wpływać na wzrost zużycie paliwa, dlatego tak ważne jest regularne serwisowanie pojazdów. Oprócz zmniejszenia spalania minimalizuje ono też ryzyko awarii, a przez to zapewnia ciągłość wykonywanych zleceń. Na zmniejszenie ilości pobieranego paliwa wpływa również utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w oponach. Nieodpowiednio napompowana opona powodują odkształcanie się jej przy nawierzchni, a w efekcie nagrzewanie i wzrost spalania. Zgodnie z danymi, udostępnionymi przez producentów opon, obniżenie ciśnienia o 1 bar prowadzi do zwiększenie oporu toczenia aż o 30%, co przekłada się na zwiększenie zużycia paliwa o około 5%. W ten sposób nawet niewielki spadek ciśnienia może widocznie zwiększyć ilość zużywanego paliwa, a tym samym wydatki firm transportowych w tym zakresie.

Optymalne trasy i monitoring korków

W uzyskaniu dodatkowych oszczędności pomaga również optymalny dobór tras. Wsparciem w tym zakresie są dyspozytorzy, którzy określają najbardziej korzystną drogę przejazdu, co w widoczny sposób przekłada się na obniżenie poziomu spalania i efektywniejszą eksploatację samochodów. Pozytywny wpływ na zmniejszenie zużycia paliwa ma też modyfikowanie trasy na bieżąco, w zależności od pojawiających się na drodze utrudnień, m.in. korków. Wsparciem przy ustalaniu optymalnych tras są systemy zarządzania flotą, które monitorują pojawiające się utrudnienia i informują o tym osoby, zaangażowane w proces przewozowy.

Strata paliwa w wyniku kradzieży

Choć szukając oszczędności w spalaniu paliwa mówi się przede wszystkim o wypracowaniu odpowiednich zasad i ekonomicznej jeździe to często straty paliwa są również wynikiem działania nieuczciwych pracowników. Zgodnie z raportem “Nadużycia paliwowe”, przygotowanym przez firmę badawczą Edelman Berland na zlecenie Shell aż 97% managerów firm transportowych jest świadoma tego problemu. Chodzi przede wszystkim o coraz popularniejsze kradzieże paliwa, polegające m.in. na spuszczaniu paliwa z baku, tankowaniu prywatnego samochodu i płaceniu za paliwo firmową kartą czy nieautoryzowanym przez pracodawcę przebiegu. Zgodnie z danymi, zawartymi w raporcie, głównymi przyczynami tak dużej skali tego problemu jest przyzwolenie innych kierowców na ten proceder oraz brak wystarczających mechanizmów kontroli i środków na wykrywanie tych przestępstw.