Nieubezpieczeni kierowcy – strzeżcie się!

car-accident-trauma

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma nowe narzędzie w walce z nieubezpieczonymi kierowcami na drogach.

car-accident-trauma

 Chodzi o program, który zidentyfikował już prawie 1,8 tys. nieubezpieczonych kierowców w tym roku – wszystko dzięki nowemu programowi, który wykrywa przerwy w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Od początku roku Fundusz uruchomił nowe narzędzie, które monitoruje bazę polis komunikacyjnych i wykrywa przerwy w ubezpieczeniu danego pojazdu – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes UFG. – Wiele osób jest zaskoczonych skąd wiemy o tym, że nie mieli OC, skoro nie kontrolowała ich policja – dodaje.

UFG jest administratorem bazy danych, w której znajduje się ponad 200 mln rekordów o sprzedanych ubezpieczeniach OC i autocasco (również w latach poprzednich). Wynika to z faktu, że ubezpieczyciele zobowiązani są w ciągu maksymalnie dwóch tygodni od daty sprzedaży polisy przesłać informacje o tym do Ośrodka Informacji (OI) Funduszu.

Jak działa system?

Jeżeli wykryty zostanie 'podejrzany’ przypadek, następuje weryfikacja w firmach ubezpieczeniowych, czy rzeczywiście chodzi o pojazd bez OC. W te sposób od początku roku UFG wysłało do prawie 1,8 tysiąca posiadaczy pojazdów mechanicznych wezwania o zapłacenie kary za brak tego obowiązkowego ubezpieczenia lub okazanie aktualnej polisy.

Do końca roku będziemy się starać zakończyć jak najwięcej takich cykli weryfikacyjnych i wstępnie szacujemy, że wezwania może otrzymać nawet 5 tysięcy osób – zapowiada Hubert Stoklas, wiceprezes UFG. – Liczba ta może się nawet podwoić, jeżeli jeszcze w tym roku uda nam się dodatkowo przeprowadzić kontrolę w oparciu o porównanie danych z Ośrodka Informacji UFG i Centralnej Ewidencji Pojazdów – dodaje i wyjaśnia, że chodzi o „zderzenie” daty zawarcia umowy OC z datą pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce.

Źródło: UFG