Nie śmieć na drodze!

Kawałki butelek, puszek, a nawet opon – normalny widok na poboczu. Na jezdni mogą stanowić poważne zagrożenie dla jej użytkowników.

nie mie

Porzucone celowo czy przez nieuwagę, wszystkie niepożądane elementy na jezdni mogą spowodować spore tarapaty dla kierowców, łącznie z utratą kontroli nad pojazdem. Elementy te mogą także z dużą prędkością wydostać się spod opon i uderzyć w przednią szybę innego pojazdu. Kierowca zmuszony do nagłego hamowania lub ominięcia przeszkody to znacznie większe prawdopodobieństwo zdarzenia drogowego.

Utrata kontroli

Poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa na drodze może okazać się nieprawidłowe zabezpieczenie przewożonego ładunku. W takiej sytuacji na drogę trafić może beczka, ziemia, pakunek czy nawet meble. Wypadający z samochodu przedmiot może uderzyć w pojazd jadący za nim lub zranić przechodnia. – Jeśli jadący z tyłu kierowca zauważy wypadający przedmiot, może odruchowo wykonać nagły manewr w celu uniknięcia zderzenia, co z kolei może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem lub do zderzenia z pojazdem jadącym sąsiednim pasem – wyjaśnia Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Jazdy Renault. Pozostawione na drodze elementy mogą natomiast zostać niezauważone przez innych uczestników ruchu drogowego, którzy mogą na nie przypadkowo najechać uszkadzając swój pojazd lub wykonać manewr zagrażający bezpieczeństwu.

– Jeśli kierowca jest zmuszony wykonać manewr omijania połączony z awaryjnym hamowaniem, kluczowa jest poprawna technika. W samochodach wyposażonych w system ABS, kierowca powinien w takiej sytuacji hamować z całej siły aż do zatrzymania pojazdu lub do momentu aż zniknie zagrożenie. Natomiast ewentualny manewr omijania należy wykonać równocześnie, a więc nie zaprzestając awaryjnego hamowania – wyjaśniają trenerzy Szkoły Jazdy Renault.

Uważaj po stłuczce

Jakie są główne przyczyny pojawiania się na drodze niepożądanych przedmiotów? Oczywiście nieuwaga i niewłaściwe zachowanie uczestników ruchu. Na polskich poboczach powszechnym widokiem są puszki, butelki czy worki ze śmieciami, natknąć można się także na elementy samochodów. Gdy znajdą się one na jezdni, mogą zagrażać uczestnikom ruchu drogowego. Niebezpieczny może okazać się prawie każdy przedmiot leżący na pasie ruchu, dlatego niedopuszczalne jest wyrzucanie na drogę śmieci, a kierowcy bezwzględnie powinni dokładnie mocować przewożony bagaż oraz nie dopuszczać do tego, aby z samochodu odpadały jakiekolwiek elementy, np. owiewki czy źle zamontowane nakładki na rurę wydechową – ostrzegają eksperci.

Pamiętajmy, jeśli uczestniczymy w drobnej stłuczce, do której nie jest wzywana pomoc drogowa, zawsze powinnyśmy upewnić się przed odjazdem z miejsca wypadku, czy na drodze nie pozostały jakieś elementy pojazdu! Według art. 91 kodeksu wykroczeń zanieczyszczanie drogi publicznej lub pozostawianie na niej pojazdu, innego przedmiotu lub zwierzęcia tak, że może to prowadzić do niebezpieczeństwa lub utrudnienia ruchu drogowego, podlega grzywnie do 1 500 zł lub karze nagany.