Nadmierna prędkość wciąż główną przyczyną wypadków!

wypadek

Konstruktorzy samochodów prześcigają się w pomysłach, które mają zapewnić jak najlepsze osiągi silników. Niestety, wielu amatorów szybkich samochodów realizuje swoje pasje szybkiej jazdy na drogach publicznych. Konsekwencje tych zachowań mają tragiczne skutki w publikowanych przez Komendę Główną Policji, corocznych statystykach zdarzeń drogowych.

W 2013 roku niedostosowanie prędkości do warunków ruchu drogowego było jedną z głównych przyczyn wypadków. Z tego powodu na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych i na autostradach doszło do 7 230 wypadków. W ich wyniku zginęło 966 osób, a 11 344 zostało rannych.
W minionym roku na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego został przygotowany raport „Prędkość pojazdów w Polsce w 2013 roku”. Raport ten podkreśla znaczenie prędkości, jako głównej przyczyny wypadków, której wzrost powoduje:    

  • wydłużenie drogi potrzebnej do zatrzymania pojazdu. Wydłuża się droga hamowania, a także długość odcinka przejechanego w czasie potrzebnym do reakcji,
  • zwiększenie energii zderzenia. Skutkiem tego są większe konsekwencje wypadków,
  • zmniejszenie przyczepności pojazdu,
  • zawężenie pola widzenia i zmniejszenia odbieranych informacji.

Badania do ww. raportu prowadzone były na wybranych odcinkach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na próbie ponad 250 000 pojazdów. Dane opublikowane w raporcie dotyczą m.in.: prędkości średnich pojazdów, udziału pojazdów przekraczających dopuszczalne limity prędkości oraz udziału pojazdów jadących w niebezpiecznych odstępach.

Na podstawie przeprowadzonych badań oszacowano, że w 2013 roku średnia prędkość pojazdów wynosiła:

  • na drogach ekspresowych z limitem 120 km/h – 111 km/h,
  • na drogach zamiejskich z limitem 90 km/h: krajowych – 94 km/h, wojewódzkich – 84 km/h, powiatowych 80 km/h,
  • na drogach w strefach zabudowy: dwujezdniowe ulice w miastach – 59 km/h w dzień.

„Na podstawie przeprowadzonych badań, twórcy raportu oszacowali, że w roku 2013 kierowcy jadący samochodami w Polsce, w 64% przypadków przekroczyli dopuszczalne limity prędkości. Oddzielnym problemem, który stwierdzono, była jazda w zbyt małych odstępach od samochodów poprzedzających. Stwierdzono również, że pomimo prowadzonych akcji informacyjnych liczba samochodów przekraczających prędkość rośnie” – mówi Radosław Jaskulski, instruktor Szkoły Auto ŠKODA.

2014 05 16 infografika 4

Wszystkie te dane, szczególnie w kontekście statystyk wypadków spowodowanych przez nadmierną prędkość pokazują, jak ważne jest dopasowanie prędkości do panujących na drodze warunków, a także przestrzegania limitów prędkości przypisanych do rodzajów dróg. Pamiętajmy o tym, żeby każda podróż samochodem, kończyła się szczęśliwym powrotem.

Źródło: Skoda