Na jakie znaki zwrócić uwagę zbliżając się do ronda?

Myśl o wjeździe na rondo u niektórych z nas wywołuje zdenerwowanie. W praktyce to jednak nic trudnego. Warto wiedzieć na jakie znaki zwracać uwagę dojeżdżając do ronda.

Rondo zostało wymyślone by zwiększyć poziom bezpieczeństwa oraz by zapewnić uczestnikom ruchu lepszą widoczność. Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym obowiązuje kilka podstawowych zasad. Przede wszystkim musimy pamiętać, że pierwszeństwo zależne jest od oznakowania ronda. Jeśli przed rondem znajduje się tylko niebieski znak C-12 (ruch okrężny), rondo jest niczym innym, jak skrzyżowaniem dróg równorzędnych. Co się z tym wiąże, pierwszeństwo przejazdu ma osoba nadjeżdżająca z prawej strony, czyli wjeżdżająca na skrzyżowanie.

Jeżeli jednak przed rondem występują dodatkowe znaki, szczególnie A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu), pierwszeństwo ma samochód będący już na rondzie. Zbliżając się zatem do ronda musimy ustąpić pierwszeństwa osobie nadjeżdżającej z lewej strony. Jednocześnie musimy zachować szczególną ostrożność podczas wjazdu na rondo.

Pojazd szynowy ma pierwszeństwo bez względu na to, z której strony nadjeżdża. Wyjątek stanowi rondo z oznaczeniami C-12 i A7 – wtedy tramwaj jest zobowiązany do ustąpienia pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na rondzie.