Kiedy AC nie zadziała?

Kiedy AC nie zadziau0142a?

Kiedy AC nie zadziau0142a?Autocasco, czyli dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, chroniące  właściciela pojazdu przed finansowymi skutkami kradzieży, zniszczenia, czy uszkodzenia samochodu i/lub jego wyposażenia, to jeden z rodzajów ubezpieczenia samochodowego, na który coraz więcej Polaków się decyduje. Dlaczego?

Ubezpieczenie AC zapewnia wypłatę odszkodowania w momencie, kiedy dojdzie do uszkodzenia Twojego samochodu lub kiedy stracisz auto w wyniku kradzieży. W takich sytuacjach, odszkodowanie z ubezpieczenia AC  pokrywa powstałe straty w majątku ubezpieczonego. Jednak, istnieją takie sytuacje, kiedy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania, o których nie każda kobieta wie.

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej

Kobiety, wybierając AC spośród dostępnych na rynku ofert, często za jedyne kryterium przyjmują wyłącznie cenę polisy, zupełnie zapominając o zakresie ochrony ubezpieczenia, który w momencie ubiegania się o odszkodowanie odgrywa kluczową rolę. Na rynku, każdy zakład ubezpieczeń indywidualnie określa warunki oraz wyłączenia oferowanych przez siebie ubezpieczeń. Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej to przypadki zdarzeń, za które towarzystwo ubezpieczeniowe, na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia, nie odpowiada za zaistniałe zdarzenia . Zasady te każdy ubezpieczyciel dokładnie opisuje w opracowanym przez siebie dokumencie dostępnym dla wszystkich zainteresowanych, czyli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, tzw. OWU. Problem polega na tym, że większość nie tylko kobiet, ale również mężczyzn zwykle podpisuje umowę ubezpieczenia bez wcześniejszego dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Najczęstsze sytuacje, w jakich zakład ubezpieczeń nie bierze odpowiedzialności to:

  • szkoda powstała w wyniku złego stanu technicznego samochodu  przy równoczesnym braku aktualnych badań technicznych pojazdu,
  • szkoda, która powstała w wyniku nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego,
  • szkoda, która została spowodowana przez kierowcę pod wpływem środków odurzających,
  • szkoda, która jest wynikiem zaniedbania lub celowych działań kierowcy,
  • niska wartość szkody (franszyza integralna).

Franszyza integralna

Niestety może się tak zdarzyć, że naprawa zarysowanej karoserii, czy urwanego lusterka nie zostanie pokryta z odszkodowania AC. Dlaczego? Odpowiedzią jest  franszyza ubezpieczenia, która określa wartość szkody, do której ubezpieczyciel jest zwolniony z wypłaty odszkodowania. Mówiąc wprost, jeżeli koszty naprawy powstałej szkody są zbyt niskie, towarzystwo ubezpieczeniowe na podstawie podpisanej przez Ciebie umowy i zaakceptowanych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia nie wypłaca odszkodowania.

Kluczyki

Bardziej bolesną sytuacją dla każdej kobiety posiadającej prawo jazdy jest ta, w której pomimo wykupionego pakietu chroniącego Cię od kradzieży auta, towarzystwo ubezpieczeniowe odrzuci Twój wniosek o odszkodowanie z powodu zgubionych kluczyków do auta.

Pamiętaj! Jeżeli podpisując umowę AC zadeklarujesz, że jesteś właścicielką dwóch kompletów kluczyków do samochodu, a w trakcie trwania ubezpieczenia jeden z nich zgubisz, niezwłocznie zgłoś to ubezpieczycielowi. W przeciwnym wypadku, towarzystwo może nie wypłacić Ci odszkodowania, gdy dojdzie do szkody.

Badania techniczne samochodu

awariaPodpisując umowę AC przeczytałaś OWU „od deski do deski”, ale spóźniłaś się z aktualizacją badań technicznych i doszło do uszkodzenia Twojego samochodu? Niestety w takiej sytuacji również możesz nie otrzymać odszkodowania, jeżeli okaże się, że brak badań technicznych był przyczyną szkody.

Eksploatacja samochodu

W zależności od wariantu ubezpieczenia, a także towarzystwa ubezpieczeniowego z ochrony AC najczęściej wyłączone są  zdarzenia związane z eksploatacją samochodu, takie jak, np.:

  • fabryczna wada wykonania pojazdu,
  • wadliwa naprawa,
  • naturalne zużycie samochodu wskutek jego użytkowania,
  • korozja karoserii,
  • niewłaściwy dobór paliwa, płynów i innych materiałów eksploatacyjnych

Jeżeli jednak ubezpieczyciel nie ma podstaw do odwołania się do wyłączeń z OWU, a Ty spełniłaś wszystkie warunki, z pewnością otrzymasz odszkodowanie.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia AC znajdziesz w poradniku Liberty Direct.