Jak być odpowiedzialną pasażerką?

Czy wiesz, że obecność pasażera w samochodzie w ponad 10% przypadków może być przyczyną dekoncentracji kierowcy?

Pasażerowie bardzo często rozpraszają kierowców, zwłaszcza tych młodych, niedoświadczonych i bardziej skłonnych do podejmowania ryzyka. Tymczasem odpowiedzialny pasażer to osoba, która nie dekoncentruje kierowcy, a gdy wymaga tego sytuacja, pomaga, np. kierując go w odpowiednie miejsce. Pasażer musi zdawać sobie sprawę z tego, że bezpieczeństwo podróży zależy także od nich.

– Wpływ pasażera na zachowanie kierowcy i tym samym na bezpieczeństwo jazdy jest niebagatelny – podkreśla Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Jazdy Renault. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, pasażer w pojeździe znajdującym się na drodze, jest – podobnie jak kierujący pojazdem oraz pieszy – uczestnikiem ruchu drogowego. – Określone zachowanie takiej osoby może determinować zarówno bezpieczny jak też niestety ryzykowny styl jazdy kierowcy. Warto podkreślić, że bycie pasażerem to niezwykle odpowiedzialna rola – dodaje.

Kobiety bardziej podatne?

Ciekawostką jest fakt, że, zgodnie z badaniami, to kobiety są bardziej skłonne do podejmowania ryzykownych decyzji w obecności pasażera przeciwnej płci. Mężczyźni częściej namawiają nas do niebezpiecznej jazdy niż dzieje się to w przypadku, gdy kierowcą jest mężczyzna, a pasażerem kobieta. – Może to wynikać z faktu, że mężczyźni uważają się za lepszych kierowców i z założenia nie doceniają kobiet w tej roli – mówi Zbigniew Weseli..

Czego nam nie wolno?

Podczas jazdy nie wolno zachowywać się w sposób, który miałby choć na chwilę odwrócić uwagę kierowcy od tego, co dzieje się na drodze – mówią trenerzy Szkoły Jazdy Renault. – Nie wolno więc podczas jazdy pokazywać kierowcy czegokolwiek, np. zdjęć lub budynków znajdujących się poza zasięgiem jego wzroku. Nie można też wydawać nagłych okrzyków, bo przestraszony kierowca może nagle niechcący wykonać jakiś bardzo niebezpieczny manewr – dodają trenerzy.

Młodzi kierowcy zwykle nie zdają sobie sprawy z nieprzemyślanych manewrów na drodze. Bywa, że młody, niedoświadczony kierowca chce się np. popisać przed znajomym, z którym jedzie, często narażając w ten sposób życie – zarówno swoje jak i innych. – Niedoświadczenie, brawura, przekonanie o własnej nieomylności i chęć sprawdzenia swoich umiejętności za wszelką cenę, często dodatkowo podsycane przez pasażerów, to mieszanka wybuchowa. Finał takich podróży zbyt często jest fatalny – ostrzegają trenerzy.

Dziecko w aucie

Dziecko to szczególny rodzaj pasażera. Gdy jesteśmy same z dzieckiem w aucie zadbajmy, by miało pod ręką jakąś zabawkę, którą może się zająć. Gdy dziecko zacznie płakać, najlepiej stanąć w bezpiecznym miejscu i dopiero po uspokojeniu malucha wznowić podróż.

Bądź odpowiedzialną pasażerką:

  • nie nalegaj, aby w samochodzie słuchać głośno muzyki
  • nie pal w aucie jeżeli może to powodować dyskomfort kierowcy
  • nie zgadzaj się np. na przytrzymywanie kierownicy w trakcie jazdy
  • nie „zagaduj” kierowcy
  • nie pozwalaj, aby kierowca w trakcie jazdy korzystał z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego
  • nie wykrzykuj nagle czegokolwiek, bo możesz przestraszyć kierowcę
  • nie doprowadzaj do kłótni z kierowcą
  • nie namawiaj kierowcy do podejmowania jakichkolwiek manewrów, do których on sam ma wątpliwości
  • nie wsiadaj do samochodu z kierowcą, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających – za wszelką cenę staraj się przekonać również i jego do zmiany decyzji.

Źródła: AAA Foundation for Traffic Safety, Monash University Accident Research Centre, Szkoła Jazdy Renault