Jak bezpiecznie włączyć się do ruchu?

0

Włączanie się do ruchu jest manewrem, który codziennie wykonujemy wiele razy. Na co uważać i czego unikać?

Włączanie się do ruchu

Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym, włączaniem się do ruchu nazywamy rozpoczynanie jazdy po postoju lub zatrzymaniu niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Włączaniem się do ruchu jest także wjeżdżanie na drogę z:

  • nieruchomości, obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania
  • pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej

oraz na jezdnię z:

  • pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych
  • drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów

Włączając się do ruchu musimy pamiętać o kilku ważnych kwestiach bezpieczeństwa. Przede wszystkim nie możemy utrudniać ruchu innym pojazdom, ponadto musimy zachować szczególną ostrożność, a także ustąpić pierwszeństwa. To szczególnie ważne, gdyż nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu grozi mandatem w wysokości 300 zł.