Czym różni się bezpieczeństwo czynne od biernego?

b1

Nieraz zapewne słyszałyście pojęcia bezpieczeństwa czynnego i bezpieczeństwa biernego? Co one właściwie oznaczają?

b1

Oba pojęcia są niezwykle ważne ze względu na poziom bezpieczeństwa, jaki oferuje dany samochód. Im więcej systemów z jednego i drugiego zakresu, tym lepiej. Im samochód zaoferuje nam więcej nowych technologii i tzw. asystentów jazdy, tym bezpieczniej możemy się poczuć.

Bezpieczeństwo czynne

Są to wszystkie czynniki mające na celu ograniczenie do minimum ryzyko wystąpienia kolizji. Systemy te wspomagają kierowcę w prowadzeniu pojazdu, minimalizując ewentualne błędy. Do czynników ograniczających ryzyko kolizji możemy zaliczyć np. układ kierowniczy, układy wspomagające kierowcę podczas hamowania, systemy wspomagające podczas jazdy, widoczność pojazdu (oświetlenie, lusterka, szyby), a także ergonomię czy komfort jazdy.

Bezpieczeństwo bierne

Jes to natomiast zespół czynników, mających ograniczyć do minimum skutki już zaistniałej kolizji. Są to rozwiązania konstrukcyjne pojazdów takie jak np. struktura nadwozia (wzmocnienia, kontrolowane strefy zgniotu) czy kształt nadwozia (brak wystających elementów), a także m.in. pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, czy kształt foteli.