Co może straż miejska?

Kierowcy dobrze zdają sobie sprawę, że straż gminna (miejska) posiada szereg uprawnień w zakresie kontroli ruchu drogowego. Straż to jednak nie policja – jej możliwości są bardziej ograniczone. Co może a czego nie może strażnik?

Kodeks Drogowy upoważnił straż miejską do wykonania kontroli ruchu wobec kierowców, którzy nie stosują się do zakazu ruchu w obu kierunkach (pomimo obecności odpowiedniego znaku drogowego). Kontrola możliwa jest także wobec zmotoryzowanych, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu sprzętu rejestrującego, czyli fotoradaru. To właśnie ten zapis umożliwił straży miejskiej korzystanie z wideo-rejestratorów. Straż Miejska reaguje także w razie naruszania przepisów dotyczących zatrzymania lub postoju. Postój w miejscu niedozwolonym może skończyć się odholowaniem pojazdu na koszt właściciela.

Dokumenty proszę

Należy zaznaczyć, że kontrola ruchu drogowego wykonywana przez strażników miejskich odbywa się na podstawie upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego wydanego przez właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) policji. Co właściwie może strażnik miejski? Katalog jego uprawnień nie jest tak szeroki, jak mogłoby się wydawać. W zakresie o którym wspominano wyżej, strażnik może sprawdzić dokumenty związane z kierowaniem pojazdem i jego używaniem. Prawo pozwala mu też na legitymowanie uczestnika ruchu i wydawanie mu wiążących poleceń, jeśli chodzi o sposób korzystania z drogi bądź pojazdu. Strażnik miejski może też wydawać polecenia osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu. Co ważne, straż miejska ma prawo żądać od właściciela pojazdu wskazania komu powierzył on pojazd do użytkowania.

Rejestrują, ale nie zawsze

Prawo umożliwiło strażnikom używanie urządzeń rejestrujących – ale uwaga. Jeżeli urządzenie takie znajduje się w pojeździe, to w trakcie korzystania z urządzenia, samochód nie może znajdować się w ruchu. Straż miejska nie może zatem rejestrować czegokolwiek podczas jazdy. Prowadzenie przez straż miejską kontroli przy pomocy urządzeń rejestrujących jest obwarowane restrykcjami. Kontrola taka może być dokonana na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych. Miejsce kontroli powinno być odpowiednio oznakowanie, a także uzgodnione z komendantem miejskim bądź Komendantem Stołecznym Policji.

Źródło: Korkowo.pl