BMW ConnectedDrive zwiększa bezpieczeństwo danych

BMW Group zwiększa ochronę transmisji danych w jej pojazdach. To odpowiedź koncernu na raporty ADAC, które zidentyfikowały potencjalną lukę w zabezpieczeniu danych podczas ich przesyłu. BMW Group już zlikwidowało lukę na drodze zmiany konfiguracji.

Eksperci ADAC przeprowadzili strategiczny przegląd rozwiązań stosowanych przez BMW Group jako lidera w zakresie tworzenia sieci danych. Kontrola ta ujawniła potencjalną lukę w zabezpieczeniach, dotyczącą ścieżki transmisji na drodze sieci komórkowej. Nie dotyczyło to żadnego z urządzeń zaprojektowanych i stworzonych przez BMW Group lub przez nią wykorzystywanych. Umiejętności i możliwości BMW Group ConnectedDrive związane z łącznością internetową pozwoliły szybko i bezpiecznie „załatać” lukę dla wszystkich pojazdów. Jakikolwiek wpływ tego potencjalnego zagrożenia na funkcje związane z prowadzeniem pojazdów był w każdej chwili wykluczony, nie zaistniała potrzeba zapraszania pojazdów do serwisów.

Aktualizacja oprogramowania odbywa się automatycznie, gdy tylko samochód połączy się z serwerem BMW Group lub gdy kierowca manualnie wywoła usługę konfiguracyjną. Usługi online BMW Group ConnectedDrive komunikują się z tą konfiguracją za pośrednictwem protokołu HTTPS, już przedtem wykorzystywanego dla usług internetowych BMW i innych funkcji. Pakiety w pojeździe wykorzystują więc kodowanie (enkrypcję) stosowane w większości przypadków przez banki do bankowości online. Z jednej strony więc dane są kodowane protokołem HTTPS, z drugiej zaś serwer BMW Group jest sprawdzany przez pojazd przed transmisją danych na drodze sieci komórkowej.

Źródło: BMW