Będą wyższe kary za brak OC

0

Od 1 stycznia 2012 roku za brak opłaconego ubezpieczenia OC dla samochodu osobowego trzeba będzie zapłacić karę w wysokości 2 772 zł.

Obecnie wysokość kar określona jest na poziomie równowartości 500 euro. Ponieważ zmiany kursu tej waluty spowodowały spadek średniej wartości opłat, zdecydowano się na zmianę przelicznika. Punktem wyjścia do obliczenia wysokości kwoty kary będzie minimalne wynagrodzenie za pracę. W 2011 roku wynagrodzenie to zostało określone na poziomie 1386 zł. Brak zapłaconej składki OC będzie więc skutkowało następującymi wysokościami opłat:

1. Samochody osobowe – 2772 zł
2. Samochody ciężarowe i autobusy – 4158 zł
3. Pozostałe pojazdy – 462 zł
4. OC rolników – 139 zł.