Najlepsze OC na rynku

0

Zaostrza się konkurencja na rynku polis komunikacyjnych OC. Jednak firmy ubezpieczeniowe już nie walczą ze sobą wyłącznie ceną. Coraz więcej z nich do podstawowego i standardowego dla wszystkich ubezpieczenia OC dodaje bez żadnych opłat usługi dodatkowe. W rankingu Polskiej Izby Motoryzacji najwięcej takich świadczeń oferują: LINK4, Aviva oraz Gothaer (dawniej PTU).

Przyzwyczailiśmy się, że ubezpieczenie komunikacyjne OC to smutny i kosztowny obowiązek, który jednakże chroni nas przed roszczeniami osób trzecich, gdy spowodujemy wypadek. Tymczasem pakiety OC oferowane obecnie przez niektóre firmy ubezpieczeniowe przełamują ten stereotyp. Wiele z nich zapewnia nam dodatkowe usługi, których przyzwyczajeni jesteśmy szukać zwykle w ubezpieczeniach assistance i autocasco. I co więcej są one oferowane bez dodatkowych opłat. Cena przestaje więc być jedynym kryterium wyboru polisy OC a pakiety zapewniają realną ochronę i pomoc na drodze.

W listopadzie 2012 roku Polska Izba Motoryzacji dokonała przeglądu i oceny 22 pakietów ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Z analizy PIM wynika, że najszerszy pakiet OC bez dodatkowych opłat oferuje obecnie towarzystwo LINK4. Na kolejnych miejscach znalazły się Aviva oraz Gothaer.

Klienci LINK4 mają zagwarantowane: naprawę pojazdu po wypadku na miejscu zdarzenia (jeśli jest możliwa, do 200 zł), holowanie pojazdu po wypadku do 100 km (niezależnie czy jesteśmy sprawcą, czy poszkodowanym), zapewnienie samochodu zastępczego do 3 dni w przypadku, gdy ubezpieczony pojazd uległ wypadkowi (także gdy jesteśmy sprawcą) lub został skradziony, pomoc w przypadku uszkodzenia opon (w tym: wymianę koła / naprawę na miejscu lub holowanie i pokrycie kosztów naprawy w warsztacie do 2 tys. zł), a także pomoc informacyjną oraz bezpłatnie Zieloną Kartę.

Z kolei Aviva oferuje holowanie ubezpieczonego pojazdu (oraz poszkodowanego) do 75 km, auto zastępcze do 3 dni, parkowanie do 100 zł, holowanie samochodu w przypadku uszkodzenia szyby czołowej do warsztatu wskazanego przez Aviva, pomoc informacyjną, w tym medyczną, transport ubezpieczonych z miejsca zdarzenia do miejsca odholowania pojazdu i gratis Zieloną Kartę.

Na trzecim miejscu w rankingu PIM znalazła się firma Gothaer, która w pakiecie OC zapewnia: naprawę pojazdu do 400 zł na miejscu zdarzenia, holowanie do 135 km, samochód zastępczy na 1 dzień, pomoc po wypadku dla przewożonych zwierząt, w tym koszty ich leczenia do 1000zł.

„Konkurencja na rynku ubezpieczeniowym zaostrza się coraz bardziej, ale już nie tylko cena odgrywa kluczową rolę przy wyborze polisy OC. Firmy oferują coraz więcej, naprawdę przydatnych dodatkowych usług. Warto więc poświęcić trochę czasu i poszukać najlepszej oferty. W związku z tym może warto zmienić ubezpieczyciela?” – mówi Roman Kantorski, prezes Polskiej Izby Motoryzacji.

Wśród innych ciekawych usług dodawanych do polis OC warto zwrócić uwagę np. na:

  • • informację prawną – konsultację telefoniczną i pomoc Consierge – osobistego asystenta (Allianz),
  • • ubezpieczenie bagażu za składkę 1 zł (w tym np. wózek, fotelik dziecięcy) od zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku spowodowanego przez klienta wypadku do 2000 zł. (Generali),
  • • pokrycie kosztów parkingu, maksymalnie 3 doby (Concordia),
  • • holowanie pojazdu aż do 200 km (Pocztowe TUW).

Badanie PIM pokazało również, że oprócz firm które dają dużo dodatkowych usług są też takie, które nie dają nic. Warto więc sprawdzać oferty.

Źródłami informacji branymi pod uwagę przy ocenie poszczególnych firm były materiały informacyjne dostępne na stronach internetowych, w tym warunki ogólne, a także bezpośrednie rozmowy z agentami i przedstawicielami wszystkich 22 badanych towarzystw ubezpieczeniowych.

Źródło: Polska Izba Motoryzacji