Nagrodzony system zdalnego parkowania Audi

System zdalnego parkowania na parkingach wielopoziomowych zdobył uznanie ekspertów. W przyszłości samochody marki Audi samoczynnie znajdą najbliższe wolne miejsce parkingowe.

Rozwiązania techniczne, które Audi stworzyło z myślą o tzw. zdalnym, bez ingerencji kierowcy parkowaniu, znalazły duże uznanie także u amerykańskich ekspertów. Czasopismo „Popular Science“ przyznało tytuł „produktu przyszłości” systemowi zdalnego parkowania na parkingach wielopoziomowych, który stworzono w biurach badawczych Audi. Redakcja uhonorowała tym samym najważniejsze rozwiązania jakie Audi zaprezentowało na targach Consumer Electronics Show 2013 (CES) w Las Vegas.

Nowy projekt Audi został także uznany przez sieć mediów specjalistycznych „The Verge“ za „najlepsze rozwiązanie techniki motoryzacyjnej” pokazane na tegorocznych targach CES. Ricky Hudi, kierownik działu elektroniki w Biurze Rozwoju Audi nie kryje swojego zadowolenia: „Przyznane tytuły wyrażają uznanie dla prowadzonych przez nas prac rozwojowych i pokazują, że jesteśmy na właściwej drodze.“ Projekt właśnie wchodzi w fazę realizacji. W tych dniach Audi wyposaża jeden z wielopoziomowych parkingów w Ingolstadt w konieczne urządzenia techniczne. Dzięki temu nowoczesnemu rozwiązaniu, samochody marki Audi mogą samoczynnie parkować i wyjeżdżać z parkingów wielopoziomowych i podziemnych. Za pomocą aplikacji na swoim smartfonie, kierowca aktywuje odpowiednią funkcję systemu. Centralny komputer na parkingu częściowo przejmuje funkcję sterowania i wykorzystując WLAN pilotuje pojazd do najbliższego wolnego miejsca parkingowego. System czujników laserowych na parkingu rejestruje ruchy pojazdu, komputer przetwarza je w połączeniu z innymi danymi o ruchu pojazdu i podaje precyzyjną lokalizację. Ponadto komputer ma zaprogramowany plan parkingu i rejestruje stopień jego zajęcia. Na podstawie tych informacji wyznacza trasę do wskazanego miejsca parkingowego, zapewniając kierowcy najbardziej dogodny dojazd. Dwanaście czujników ultradźwiękowych zamontowanych w samochodzie monitoruje otoczenie. W przyszłości w skład systemu będą też wchodzić kamery wideo.

Audi kładzie duży nacisk na rozwój całego pakietu rozwiązań wspomagających parkowanie. Będą one – na życzenie kierowcy – wspierać manewry nie tylko na parkingach, ale również w korkach, podczas parkowania poza parkingami albo w domowym garażu.

Źródło: Audi