Ubezpieczenia dla kobiet w ciąży!

Jesteś w ciąży? To nie choroba 🙂 podróżować możesz gdzie zechcesz. Warto jednak pamiętać, że w takiej podróży możesz wymagać specjalistycznej opieki, więc pomyśl o specjalnym ubezpieczeniu. Jest niedrogie, a może się przydać.

Większość z nas wie, że istnieją ubezpieczenia turystyczne, które za kilkadziesiąt złotych dają niemal pełne zabezpieczenie na wypadek choroby czy wypadku, zwłaszcza zagranicą. Ale… właśnie. Niektóre firmy ubezpieczeniowe kobiety w ciąży traktują jak przypadki szczególnie zagrożone – i albo podnoszą koszt ubezpieczenia, albo ograniczają świadczenia, które w razie czego pokryje polisa.

Co robić?

– Ważne jest jak przebiega Twoja ciąża, w którym miesiącu jesteś i dokąd jedziesz! Oczywiście, gdy wyjeżdżamy do krajów Unii Europejskiej, niezbędną podstawą jest EKUZ czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – tłumaczy Magdalena Vogt – Komorowska z portalu ubezpieczeniaonline.pl Wiele firm ubezpieczeniowych w ramach polisy pokrywa tylko koszt: jednej wizyty lekarskiej i związanego z nią transportu do placówki medycznej (np. PZU, Link4), zwrot kosztów za pomoc medyczną związaną z ciążą, ale ograniczoną do niskiej sumy np. 100 Euro (PZU, Warta, Link4). Niektóre firmy w ramach polisy pokryją również koszty zabiegów związanych z przedwczesnym porodem lub zabieg usunięcia ciąży w celu ratowania zdrowia lub życia (Inter Risk, Compensa, Generali, Benefia, HDI – do 32 tygodnia ciąży).

Jednak Magdalena Vogt – Komorowska mówi, że są lepsze rozwiązania: Są firmy, które zapewniają swoim ciężarnym klientkom szerszy zakres ochrony, dlatego szczególnie im warto poświęcić trochę więcej uwagi. Firmy, które zasługują na szczególną uwagę to: Hestia, Signal Iduna, Uniqa – one pokrywają koszty związane z nagłymi, niespodziewanymi powikłaniami ciąży (które nastąpiły przed 32 tygodniem ciąży), a także koszty związane z przedwczesnym porodem. IHI Travel zapewnia pomoc lekarską i prowadzenie ciąży do ósmego miesiąca włącznie (36 tydzień), a w przypadku ciąży po leczeniu niepłodności i/lub ciąży mnogiej do czwartego miesiąca (osiemnastego tygodnia) ciąży.

– W tym miejscu chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz – żadne towarzystwo ubezpieczeń nie zrekompensuje wydatków, jeśli przed wyjazdem istniały medyczne przeciwwskazania do odbycia podróży. Również nie mamy co liczyć na to, że otrzymamy pieniądze za poród, który odbył się w planowanym terminie (najdłużej, bo do 8 miesiąca włącznie ubezpieczenie działa w IHI) – dodaje Magdalena Vogt – Komorowska.

Firmy z odpowiedzialnością minimalną Zakres ubezpieczenia Górny limit odpowiedzialności Uwagi dodatkowe – na co warto zwrócić uwagę
Link4, PZU, Elvia Jedna wizyta lekarska i związany z nią niezbędny transport do placówki medycznej 100 Euro Brak odpowiedzialności za ciążę i wszelkie jej konsekwencje i komplikacje – w przypadku komplikacji wymagających interwencji lekarskiej, nie otrzymasz zwrotu kosztów leczenia
100 Euro
500 zł
Warta Leczenie i opieka związana z ciążą oraz wszelkie jej konsekwencje i komplikacje 100 Euro Ubezpieczyciel nie odpowiada za leczenie i opiekę związaną z ciążą oraz wszelkimi jej konsekwencjami i komplikacjami przekraczającymi 100 euro,
Allianz koszty leczenia związane z ciążą, nie później jednak niż do 20 tygodnia ciąży 1000 Euro pomoc ogranicza się wyłącznie do udzielenia jej w niezbędnym natychmiastowym zakresie oraz jednej wizyty lekarskiej;
Firmy, które odpowiadają tylko za przedwczesny poród Zakres ubezpieczenia Górny limit odpowiedzialności Uwagi dodatkowe – na co warto zwrócić uwagę
Benefia
Compensa
HDI
Inter Risk
Poród, który nastąpił wcześniej niż 2 miesiące poprzedzające przewidziany jego termin (przed 32 tygodniem ciąży) do wysokości sumy ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie odpowiada za leczenie i opiekę związaną z ciążą oraz wszelkimi jej konsekwencjami i komplikacjami
Inter Polska Poród, który nastąpił przed 16 tygodniem poprzedzającym przewidywany termin porodu (około 22 tydzień ciąży); do wysokości sumy ubezpieczenia ubezpieczenie obejmuje również jedną wizytę lekarską i związany z nią niezbędny transport do placówki medycznej (do 100 Euro)
Generali Poród, który nastąpił wcześniej niż 2 miesiące poprzedzające przewidziany jego termin (przed 32 tygodniem ciąży) 2000 Euro/150 Euro ubezpieczenie obejmuje również jedną wizytę lekarską i związany z nią niezbędny transport do placówki medycznej (do 150 Euro) dla wszystkich zachowań nie związanych z porodem
Firmy o najszerszym na rynku polskim zakresie ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Górny limit
odpowiedzialności
Uwagi dodatkowe – na co warto zwrócić uwagę
Hestia Powikłania występujące do 32 tygodnia ciąży, poród, który nastąpił przed 32 tygodniem ciąży, do wysokości sumy ubezpieczenia brak
Europäische
Reiseversicherung
AG Oddział w Polsce
leczenie ambulatoryjne, zakup lekarst w USA, Kanadzie, Japonii, Australii, Wyspach Karaibskich do 2000 Euro
Signal Iduna
Uniqa leczenie ambulatoryjne do 10000 zł
IHI Pomoc lekarska i prowadzenie ciąży do ósmego miesiąca włącznie (36 tydzień), brak limitu sumy ubezpieczenia w przypadku ciąży po leczeniu niepłodności i/lub ciąży mnogiej pomoc lekarska do czwartego miesiąca (osiemnastego tygodnia) ciąży;

źródło: Ubezpieczeniaonline.pl