Płyny niskokrzepnące do chłodzenia silników spalinowych

0

Przemysł motoryzacyjny ulega dynamicznym przemianom. Układy silnikowe charakteryzują się coraz większą mocą. Jednocześnie wymaga się od nich zmniejszonych gabarytów i pojemności, by zajmowały jak najmniej miejsca pod maską. Coraz bardziej zwarta konstrukcja silnika znacznie utrudnia proces oddawania ciepła. Dlatego też wraz z rozwojem przemysłu motoryzacyjnego zmieniają się oczekiwania stawiane technologii produkcji płynów niskokrzepnących do układów chłodzenia.  

Czym są płyny niskokrzepnące i jakie są ich funkcje? 

Krótko mówiąc, są to płyny, których podstawowym zadaniem jest pośrednictwo w procesie transportu energii cieplnej między chłodnicą a silnikiem. Zasadniczo stanowią one wodne roztwory glikolu etylenowego lub propylenowego oraz dodatków, które nadają im właściwości gwarantujące prawidłową pracę silnika. Poza swoją główną funkcją, jaką jest odprowadzanie ciepła, płyny niskokrzepnące spełniają jeszcze inne role. M.in. zapewniają ochronę przed zamarzaniem układu chłodniczego i zabezpieczają silnik przed szkodliwymi zjawiskami, takimi jak kawitacja, wrzenie i korozja. Ponadto zapobiegają przed wystąpieniem w układzie chłodniczym niepożądanych osadów i wytrąceń. 

Jakie cechy charakteryzują płyny niskokrzepnące?

Żeby płyny niskokrzepnące spełniały swoje zamierzone funkcje, muszą charakteryzować się określonymi cechami. Sprawne odprowadzanie ciepła warunkuje wysokie ciepło właściwe płynu. W trakcie pracy silnika, płyn magazynuje mniej energii cieplnej, więc jego nagrzanie będzie trudniejsze. Ponadto płyn chłodniczy powinien cechować się niską temperaturą krzepnięcia, co uniemożliwi jego zamarzanie zimą. Nadmiernemu rozgrzewaniu się cieczy przy wyższej temperaturze pracy silnika, zapobiegnie wysoka temperatura wrzenia. Z kolei dzięki stabilnemu składowi chemicznemu, jakość substancji nie będzie się z biegiem czasu pogarszać. Bardzo niepożądaną cechą płynów niskokrzepnących jest ich skłonność do pienienia się. Pogarsza ona płynność procesu odprowadzania ciepła i sprzyja szkodliwej dla silnika kawitacji. 

Przy zwartej konstrukcji silnika bardzo istotne jest, żeby płyny niskokrzepnące nie wpływały negatywnie na jego elementy. Szczególnie ważne są w tym względzie gumowe składniki uszczelnienia. Istotną dla bezpieczeństwa kwestią jest temperatura zapłonu, która powinna osiągać możliwie wysokie wartości. Dla zapobiegania zatruciom organizmów żywych, zaleca się, by płyny niskokrzepnące cechowała niska toksyczność. Zależy ona od składu danego produktu. Zdecydowanie bardziej toksyczne są płyny na bazie glikolu etylenowego. W zasadzie unika się mieszania płynów chłodniczych od różnych producentów. Jednak odpowiednie parametry mieszalności substancji, pozwolą zachować dobrą pracę układu chłodniczego, nawet gdy uzupełni się go płynem od innego producenta. 

O czym pamiętać przy stosowaniu płynów niskokrzepnących?

Podczas zakupu danego produktu należy upewnić się, czy nie wymaga on dodatkowego rozcieńczenia. Niektóre płyny niskokrzepnące są od razu gotowe do użycia, inne należy wymieszać z wodą destylowaną. Trzeba przy tym szczegółowo stosować się do zalecanych przez producenta proporcji. Zastosowanie koncentratu bez wymaganego rozcieńczenia będzie mieć negatywny wpływ na pracę układu chłodzenia. Temperatura zamarzania i ciepło właściwe cieczy będą bowiem inne od pożądanych. Płyny niskokrzepnące powinny być stosowne w okresie nie dłuższym niż podany przez producenta. Zwykle przez ok. 2–3 lat. Istnieją także płyny niskokrzepnące o zastosowaniu długookresowym, które należy uzupełnić tym samym produktem po osiągnięciu danego przebiegu w kilometrach. Trzeba upewnić się też co do materiału, z którego została wykonana chłodnica. Aluminiowa wymaga stosowania tylko dedykowanych produktów.