Nie kupuj czerwonego!

Kolor samochodu, oprócz wartości czysto estetycznej, ma także wartość praktyczną. Pewni naukowcy próbowali dowieźć, że są kolory, które są bardziej narażone na… przeczytajcie same!

ptasie odchody

Raz na jakiś czas ukazują się wyniki bardziej lub mniej ciekawych badań dotyczących zależność między kolorem samochodu, a np. ilością i częstotliwością kradzieży, czy udziałem w kolizjach i wypadkach drogowych.

W najnowszym badaniu naukowcy postanowili zbadać zależności między kolorem samochodu, a częstotliwością pojawiania się na nim… ptasich odchodów. Badanie przeprowadzone zostało w pięciu Brytyjskich miastach (Brighton, Glasgow, Leeds, Manchester i Bristol) na próbie 1140 samochodów.

Okazało się, że kolorem, który najbardziej narażony jest na ptasie odchody jest kolor czerwony. Aż 18% z wszystkich badanych w tym kolorze samochodów było oznaczonych przez ptaki. Drugim w kolejności najbardziej zagrożonym kolorem okazał się kolor niebieski (17%). Następie czarny (11%), biały (7%), szary/srebrny (3%) i zielony (1%).

Choć badanie bardzo ciekawe, nie do końca wiemy jak je traktować. Nie wiemy nawet, jak procentowo prezentowały się ilości samochodów w poszczególnych kolorach w stosunku do wszystkich 1140 samochodów. Nie wiemy też, gdzie parkowały samochody, które obserwowano. Niemniej szacuje się, że w samej Wielkiej Brytanii naprawy spowodowane uszkodzeniem lakieru przez żrące właściwości ptasich odchodów, kosztują ok. 57 mln funtów rocznie.