Zagrożenia dla silnika

Układ chłodniczy chroni nasz silnik przed przegrzaniem i jest bardzo ważnym układem w samochodzie.

Kiedy silnik jest zagrożony?

Niebezpieczne jest ogrzewanie silnika spalinowego do temperatur zakłócających jego normalną pracę. Standardowy stopień ocieplenia silnika spalinowego wynosi od +85 ° С do +90 ° С. Przy niewystarczającym rozpraszaniu ciepła silnik przegrzewa się, co prowadzi do wzrostu zużycia paliwa i utraty mocy. Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki w celu wyeliminowania problemu, jest to obarczone skróceniem żywotności silnika o 2-3 razy. Z powodu przegrzania korpusy cylindrów rozszerzają się, a pierścienie tłokowe się zmieniają. Olej przedostaje się do spalin i odwrotnie. Kompozycja smarowa traci użyteczne właściwości. Środek, który był w układzie chłodzenia od dłuższego czasu, stopniowo przekształca się w zabłocone, rdzawe rozwiązanie. Taka mieszanina powoduje zniszczenie metali w kontakcie z nią.

Zobacz także: http://superinformator.pl/motoryzacja/jak-wybrac-plyn-chlodzacy/

Przewodność cieplna formacji korozyjnej jest kilkakrotnie mniejsza niż przewodność materiału, z którego wykonany jest układ chłodzenia. W rezultacie silnik nie oddaje dobrze ciepła, chłodnica nie odbiera wystarczającej ilości ciepła, a silnik spalinowy się przegrzewa. Ponadto osady korozyjne powodują zwężenie kanałów chłodnicy, co prowadzi do wzrostu ich oporu hydraulicznego – zmniejsza się szybkość cyrkulacji czynnika chłodniczego i poziom odprowadzania ciepła. Ostatecznie niebezpieczne jest pojawienie się najmniejszych cząstek stałych w płynie przeciw zamarzaniu. Osad jest wytwarzany przez chłodziwa zawierające krzemiany, jeśli czynnik chłodniczy nie zostanie wymieniony na czas. Krzemiany to związki krzemu, które spadają na płaszczyzny metalu i nie rozpuszczają się, co powoduje przegrzanie silnika spalinowego. Aby uniknąć powyższych problemów, należy stale monitorować stan czynnika chłodniczego.

Jak często zmieniać płyn niezamarzający

Trudno jest podać jednoznaczną odpowiedź, nawet jeśli producent samochodu wskaże w instrukcji przebieg samochodu lub czas potrzebny na zmianę środka zapobiegającego zamarzaniu. Na liście niezbędnych prac, które są zawarte w książce serwisowej samochodu, warunki konserwacji i przebieg samochodu w odstępach czasu dla planowanych usług są podane w wartościach uśrednionych. W rzeczywistości wartości te mogą być mniejsze lub większe – wszystko zależy od użytkowania samochodu i opieki. Tak więc odpowiedź na pytanie, jak często zmieniać płyn przeciw zamarzaniu w samochodzie, będzie następująca: w zależności od warunków pogodowych, a także przebiegu samochodu.

Szukasz płynów motoryzacyjnych w dobrych cenach? Odwiedź: https://www.artbor.pl/