Możliwe zmiany w prawie o ruchu drogowym

Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pracuje nad zmianami ustawowymi, mającymi na celu wprowadzenie obowiązku używania w okresie zimowym opon wyłącznie do tego przystosowanych.  

Nowe przepisy nakładałyby na kierowców obowiązek wymiany opon na przystosowane       do jazdy w warunkach zimowych w okresie regulowanym rozporządzeniem Ministra. Projektowany zapis ustawowy ma być na tyle elastyczny, że pozwalałby Ministrowi na sprecyzowanie okresu, jak i warunków dotyczących obowiązku jazdy na oponach przystosowanych do warunków zimowych. Rozporządzenie z jednej strony będzie precyzowało czas, w którym będzie obowiązywało poruszanie się na ogumieniu przystosowanym do jazdy w tym okresie, zaś z drugiej strony zezwoli na odstępstwa. Np. „w okresie od 1 listopada do 15 marca, chyba że występuje dodatnia temperatura powietrza” albo „w okresie od 1 listopada do 1 marca za wyjątkiem dni, w których na drodze nie występują opady albo zaleganie błota lub śniegu” – jak czytamy w dokumencie Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Wartą podkreślenia informacją jest fakt, że w projekcie rozporządzenia nie chodzi o obowiązek jazdy na oponach zimowych, ale o zakaz używania w okresie zimowym opon nieprzystosowanych do zimowych warunków pogodowych.

Rozporządzenie ma również zmienić minimalną dopuszczalną głębokość bieżnika. Obecnie wynosi ona 1,6 mm. W myśl rozporządzenia głębokość ta ma być nie mniejsza niż 4 mm.