Kobiety parkują lepiej!

parking

W Wielkiej Brytanii potwierdzenie znalazła teza, że kobiety parkują lepiej niż mężczyźni!

parking

Niemal wszyscy mężczyźni są zazwyczaj przekonani, że kobiety parkują gorzej od nich lub w ogóle nie potrafią parkować! Panowie utwierdzają się w tym przekonaniu ‘lajkując’ kolejne nieprzychylne nam filmiki na YT czy FB pokazujące nas podczas parkowania.

Dyskretnie obserwowani

Niepotwierdzone informacje na nasz temat nie znajdują niestety potwierdzenia w badaniach. Najlepszym i najbardziej aktualnym dowodem są badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, gdzie zespół obserwatorów przez okrągły miesiąc dyskretnie przyglądał się próbom parkowania 2500 kierowców obu płci na 700 parkingach w całym kraju. Na podstawie analizy założonych kryteriów zespół orzekł, że to kobiety lepiej poradziły sobie z parkowaniem niż mężczyźni!

Wolniej!

Pierwszą kategorią, wg której oceniani byli kierowcy, była umiejętność znalezienia wolnego miejsca parkingowego. Okazało się, że mężczyźni o wiele częściej wykazywali się niecierpliwością przez co szybciej niż kobiety przejeżdżali przez parking, skutkiem czego nie dostrzegali wielu wolnych miejsc parkingowych. Kobiety z kolei, nieco wolniej poruszając się po parkingu, nie tylko częściej znajdowały wolne miejsca, ale także częściej zauważały, kiedy takie miejsce właśnie się zwalniało. Okazało się, że więcej niż trzy czwarte wszystkich kobiet potrafiło prawidłowo ustawić swój samochód w pozycji ‘do parkowania’. U mężczyzn zaś odsetek ten wynosił ledwie 50%. Mało tego, 39% kobiet potrafiło odpowiednio wycofać samochód do znalezionego miejsca, podczas gdy ten sam manewr prawidłowo wykonało tylko 28% mężczyzn.

’Szybciej’ nie znaczy 'prawidłowo’

Jak można się było spodziewać, mężczyźni potrzebowali mniej czasu na wykonanie całego manewru parkowania. Zajęło im to średnio 16 sekund, podczas gdy kobietom zajmowało to średnio 21 sekund. Jednak to więcej kobiet potrafiło prawidłowo zaparkować samochód, czyli pośrodku miejsca parkingowego – aż 52%. Wśród mężczyzn tylko 25% potrafiło zaparkować prawidłowo.

Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria można było uzyskać maksymalnie 20 punktów. Kobiety średnio ocenione zostały na 13,4 pkt, zaś mężczyźni tylko na 12,3 pkt.