Już w 2014 roku zapłacisz VAT od sprzedaży używanego auta

Rząd pracuje nad kolejną nowelizacją prawa, która ma na celu zmianę statusu prawnego wszystkich rzeczy używanych. Od 2014 roku mają one stać się ruchomościami i utracić zwolnienie z podatku w myśl w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Można jednak przepis obejść, jednak od początku…

Przepisy zostaną zawężone wyłącznie do przypadku, gdy:

  • Podatnik dokonujący dostawy nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w rozumieniu tej ustawy, (czyli od dnia 1 maja 2004 r.),
  • Używał zbywany towar, przy czym znika minimalny okres używania wynoszący dotychczas pół roku,
  • Towar był używany przez podatnika wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku.

Co oznacza to w praktyce?

Używając rzecz do czynności opodatkowanych, ale także niepodlegających opodatkowaniu ze względu na miejsce świadczenia, powodować będzie bezpowrotną utratę zwolnienia w przypadku dostawy.

Co można więc zrobić?

Większość z nas, użytkowników takich pojazdów, którzy nabyli auto bez prawa do odliczenia lub z ograniczonym odliczeniem może zgodnie  z art. 7 ust. 2 ustawy, traktując te czynności, jako dostawę zwolnioną od podatku, przekazać je na użytek osobisty. Następnie, takie auto można spokojnie sprzedać bez podatku, jako sprzedaż majątku konsumpcyjnego.

Zagadnienie prawne opracowane przez Prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego.

Tekst: Katarzyna Kwiecińska

Fot: Pedrosimoes7, foter.com