Gdy sprawca wypadku jest nieznany

0

Kto wypłaci odszkodowanie, gdy sprawca wypadku jest nieznany?

Każdy kierowca narażony jest na stłuczki. Zdarza się niestety, że sprawca wypadku ucieka z miejsca zdarzenia, a nam – poszkodowanym – nie udaje się spisać numeru rejestracyjnego pojazdu, który spowodował uszkodzenia naszego auta. W uzyskaniu odszkodowania pomoże nam Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

UFG został stworzony po to, by poszkodowani nie pozostawali bez ochrony. Fundusz pokrywa szkody wyrządzone przez nieznanych lub nieubezpieczonych sprawców wypadków drogowych – mówi Oktawiusz Ozimski, ekspert ds. ubezpieczeń w Link4.

Sprawca: niezidentyfikowany lub nieubezpieczony

W sytuacji gdy sprawca pozostaje nieznany lub nie posiada ubezpieczenia przysługuje nam z UFG odszkodowanie za szkody osobowe (np. zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, itp.) oraz materialne (np. uszkodzenie pojazdu lub innego mienia). W przypadku szkód materialnych wypłata następuje pod warunkiem, że w wypadku doszło do obrażeń ciała u któregokolwiek z jego uczestników, a uszczerbek na zdrowiu trwał dłużej niż 14 dni. UFG nie wypłaca jednak odszkodowań za kolizje spowodowane przez nieustalonych sprawców, w których nikt nie odniósł obrażeń.

Ochrona poszkodowanego dotyczy także sytuacji, w których znamy sprawcę szkody, ale nie posiada on obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Takich kierowców, pomimo dotkliwych sankcji finansowych, po polskich drogach jeździ ok. 200 tys.

Zgłoś szkodę

Pomimo stresu, który zazwyczaj towarzyszy nam po wypadku, musimy pamiętać o wykonaniu trzech istotnych czynności. Najpierw zgłaszamy policji kolizję, której byliśmy uczestnikami – bez tego nie mamy co liczyć na wypłatę jakiegokolwiek odszkodowania. Następnie staramy się pozyskać gotowość ewentualnych świadków do złożenia zeznań, które potwierdzą, że sprawca kolizji zbiegł z miejsca zdarzenia. Kolejną czynnością jest zgłoszenie szkody jakiemukolwiek ubezpieczycielowi, w celu rozpoczęcia procesu likwidacji szkody. Po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadza on postępowanie w zakresie ustalenia zasadności oraz wysokości dochodzonych roszczeń i niezwłocznie przesyła zebraną dokumentację do Funduszu, powiadamiając o tym osobę zgłaszającą roszczenie.

Zadbaj o autocasco

W ubiegłym roku Fundusz wypłacił ponad 51,7 mln zł świadczeń za zdarzenia spowodowane przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych sprawców. Dotyczyło to 6,2 tys. przypadków, zgłoszonych do UFG w 2011 roku. Jednak może nas spotkać sytuacja, w której nikt nie ucierpi, a samochód jest poważnie uszkodzony. Wtedy za naprawę pojazdu będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni. Wniosek? – Warto rozejrzeć się za ubezpieczeniem autocasco, dzięki któremu otrzymamy odszkodowanie z naszej firmy ubezpieczeniowej – podsumowuje Oktawiusz Ozimski, ekspert ds. ubezpieczeń w Link4.