Drogowe Euro know-how

euro

Turniej Euro to czas wielu zmian komunikacyjnych, większego ruchu na drogach, zwłaszcza w dniach meczowych. Mamy dla Was wskazówki na te dni!

euro

Serwis drogowy na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad został uruchomiony specjalnie z myślą o turnieju. Znajdziecie tam m.in. specjalne komunikaty w dniach „meczowych” w Polsce, listę utrudnień na drogach oraz aktywną mapę warunków drogowych. Znajdziecie tam także mapę rekomendowanych tras i ulotkę informacyjną z najważniejszymi informacjami dla kibiców podróżujących drogami.

GDDKiA liczy, że przydatna przy planowaniu podróży okaże się lista utrudnień na drogach krajowych. Wszystkie utrudnienia mają być precyzyjnie opisane, z podanym kilometrażem, opisem rodzaju prowadzonych robót i prognozowanym wydłużeniem czasu przejazdu. Jednocześnie wszystkie pozycje z listy są umieszczane na aktywnej mapie warunków drogowych, na którą trafiają ponadto informacje o utrudnieniach po wypadkach i kolizjach, przesyłane przez służbę drogową.

Od 8 czerwca, czyli od dnia rozpoczęcia mistrzostw, w dniach „meczowych” w Polsce, na stronach GDDKiA ukazywać się będą specjalne komunikaty – dwukrotnie w ciągu doby, około 7.00 i 19.00. Obok wiadomości o aktualnych utrudnieniach będą prezentowane trasy rekomendowane przez GDDKiA do miast, w których odbywać się będą mecze oraz trasy alternatywne. Komunikaty dostępne będą w wersji tekstowej oraz dźwiękowej. Z myślą o kibicach z zagranicy pojawią się także wersje obcojęzyczne: rosyjska, angielska i niemiecka.

Na stronach GDDKiA znajdziemy też informacje na temat organizacji ruchu w miastach-gospodarzach, lokalizacje stref parkingów i stref kibica oraz aktualności z przejść granicznych. Nie powinno być też problemu ze znalezieniem informacji o opłatach za korzystanie z dróg, podstawowych przepisach drogowych, wykazie telefonów alarmowych, opisie, jak zachować się w razie kolizji czy wypadku oraz jak udzielić pierwszej pomocy.