Ubezpieczenie NW

NW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NW. To ubezpieczenie, podobnie jak AC jest dobrowolne. Zawieramy je na jeden rok. Ubezpieczenie NW obejmuje wypadki na terenie całej Polski i poza jej granicami.

kolizjaPrzedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem NW objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca i pasażerowie.

Posiadając ubezpieczenie NW same możesz wybrać sumę swojej polisy. Towarzysta ubezpieczeniowe mają różne stawki minimalne i maksymalne, dlatego przed podjęciem decyzji warto się zapoznać z ofertami kilku ubezpieczalni. Przykładowo, jeśli ubezpieczymy się na 20 000zł, a utrata naszego zdrowia zostanie wyceniona na 15%, zostanie nam wypłacone świadczenie równe 3000zł.

Składka na ubezpieczenie NW jest różna w zależności od rodzaju samochodu.

Ubezpieczenie NW ochroni wszystkie osoby podróżujące ubezpieczonym samochodem, jeśli ilość jest zgodna z wpisem do dowodu rejestracyjnego. Więc jeśli podczas podróży, przydaży się wypadek w którym kierowca i pasażerowie doznali urazów ciała, wszyscy dostaną odszkodowanie przez ubezpieczenie NW.