Sprzedaż samochodu a obowiązki zbywcy

Sprzedaż samochodu nie jest w zasadzie bardzo skomplikowaną czynnością, jednak przeważnie wymaga od nas pewnych przygotowań. Chodzi przede wszystkim o to, aby transakcja sprzedaży odbyła się zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami. Tak więc sprzedaż samochodu to nie tylko zadbanie o wygląd pojazdu i wystawienie ogłoszenia, ale przede wszystkim spełnienie wszelkich wymogów formalnych, prawnych i podatkowych. Jeżeli więc planujesz sprzedać samochód lub też zastanawiasz się, jak procedura ta wygląda w praktyce, warto poznać poszczególne czynności, które się z tym wiążą.

Wydział komunikacji

Obowiązki sprzedającego samochód można w zasadzie podzielić na konieczność kontaktu z trzema instytucjami. Pierwszą z nich jest wydział komunikacji, w którym należy zgłosić sprzedaż samochodu. Szybkie powiadomienie wydziału komunikacji bardzo często może nas uchronić przed nieprzyjemnymi sytuacjami. Jeśli bowiem samochód będzie wciąż zarejestrowany na nas, a nowy właściciel spowoduje wypadek, kolizję lub zostanie ukarany mandatem z fotoradaru, możemy spodziewać się z tego tytułu roszczeń. Dlatego lepiej od razu zgłosić sprzedaż samochodu w wydziale komunikacji, mimo iż mamy na tę czynność 30 dni.

Ubezpieczenie

Drugą instytucją, z jaką powinniśmy się skontaktować, jest firma ubezpieczeniowa, w której do tej pory ubezpieczony był nasz samochód. W momencie sprzedaży samochodu jego aktualne ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela. Dlatego też, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, sprzedający ma obowiązek pisemnego powiadomienia ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności. Dla ubezpieczyciela najważniejsze będą dane nowego właściciela samochodu – imię, nazwisko, adres zameldowania oraz numer PESEL. Dlatego też do pisma skierowanego do firmy ubezpieczeniowej najlepiej jest załączyć kopię umowy kupna- sprzedaży, która automatycznie weryfikuje odpowiednie dane.

sprzedaz-samochoduO fakcie sprzedaży samochodu powinno się jak najszybciej powiadomić firmę ubezpieczeniową, gdyż do tego czasu sprzedający wraz z kupującym solidarnie odpowiadają za wszelkie płatności związane z polisą. Szybkie wypowiedzenie ubezpieczenia pozwoli nam też ochronić się przed pewnymi nieprzyjemnymi sytuacjami. Jeżeli bowiem nowy właściciel samochodu spowoduje wypadek lub kolizję, a w bazie ubezpieczyciela dalej będziemy widnieć jako właściciel tego pojazdu, możemy nawet stracić zniżki przysługujące za bezszkodową jazdę (a więc stracimy też szanse na tańsze ubezpieczenie w przyszłości). Sprawę taką można oczywiście wyjaśnić z ubezpieczycielem poprzez okazanie umowy kupna – sprzedaży. Jednak zwlekając z poinformowaniem firmy ubezpieczeniowej o sprzedaży samochodu, tak naprawdę sami narażamy się na ewentualne problemy.

Właściciel samochodu ma prawo do zrezygnowania z obecnego ubezpieczenia OC i wykupienia innej polisy ubezpieczeniowej. Na podjęcie tej decyzji nabywca ma 30 dni. Jeżeli zrezygnuje on z kontynuowania polisy OC, możemy ubiegać się o zwrot niewykorzystanej składki, zwłaszcza jeżeli płaciliśmy za ubezpieczenie jednorazowo z góry. Dlatego też warto omówić tę kwestię z nabywcą i poprosić go o podpisanie dokumentu wypowiedzenia polisy OC, który następnie sami przekażemy ubezpieczycielowi z resztą dokumentów.

Urząd Skarbowy

podatekJeżeli sprzedajemy samochód, którego właścicielem jesteśmy krócej niż pół roku, czeka nas także obowiązek rozliczenia odpowiedniego podatku w PIT. Różnica w cenie zakupu i sprzedaży samochodu stanowi dochód, który należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym PIT-36 jako przychód z innych źródeł. Różne koszta poniesione w związku z samochodem (np. remont pojazdu) pomniejszają ewentualny dochód ze sprzedaży jako koszty uzyskania przychodu. Jeżeli samochód był naszą własnością przez okres dłuższy niż pół roku, podatek ten nas już nie obejmuje. Transakcja sprzedaży samochodu jest objęta także podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jednak obowiązek rozliczenia tego podatku leży zawsze po stronie kupującego. Nabywca samochodu ma 14 dni na złożenie deklaracji podatkowej i rozliczenie się z urzędem skarbowym. Podatek nalicza się od wartości rynkowej pojazdu i obecnie jego stawka wynosi 2%. Z podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniona jest sprzedaż pojazdu, którego wartość nie przekraczała 1000 zł.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.libertydirect.pl/komunikacyjne/