Najbardziej zakorkowane miasto w Europie

0

Z raportu firmy TomTom, wynika, że Warszawa jest najbardziej zakorkowanym miastem w Europie. Zgodnie z badaniem, w godzinach szczytu podróż w Warszawie trwa o ponad 40% dłużej, niż w czasie całkowicie płynnego ruchu.

warszawa najbardziej zakorkowanym miastem

TomTom regularnie publikuje badania dotyczące najbardziej zakorkowanych miast w Europie. Raporty noszą nazwę Congrestion Index, co można przetłumaczyć jako 'indeks zakorkowania miast’. Najnowszy raport obejmuje 31 miast Europy powyżej 800.000 mieszkańców.

Badanie powstało w oparciu o rzeczywiste dane zbierane od kierowców używających nawigacji TomTom i opiera się na procentowym określeniu stopnia zakorkowania miast. Dla przykładu, jeżeli stopień zakorkowania danego miasta wynosi 20%, oznacza to, że w godzinach szczytu podróż trwa o 20% dłużej niż w czasie, kiedy ruch jest zupełnie płynny.

Z danych zawartych w badaniu wynika, że najbardziej zakorkowanym miastem Europy jest właśnie Warszawa. Średni czas przejazdu w stolicy w godzinach największego ruchu jest dłuższy o 42% niż w godzinach swobodnego przepływu ruchu. Najgorzej jest w czasie porannego szczytu – wtedy czas przejazdu jest średnio aż o 89% dłuższy. Niewiele lepiej jest podczas popołudniowego szczytu – średni czas przejazdu jest o 86% dłuższy.

Średni stopień zakorkowania badanych miast w Europie wyniósł 24%. Kolejne miejsca za Warszawą zajęły Marsylia (41%), Rzym (34%), Bruksela (34%) i Paryż (32%). W czołowej 10 znalazły się ponadto m.in. Londyn i Hamburg.