Kobiecą rzeczą jest prowadzić!

0

Jakimi jesteśmy kierowcami? Od dawna słyszymy, że słabymi, że baba za kierownicą, to, baba za kierownicą tamto. Tymczasem 80 procent panów uważa, że prowadzimy dobrze lub bardzo dobrze.

Niedawno pisałyśmy jak to potraktowano kobiety za kółkiem na portalu AskMen.com. Wyliczyli nasze wady jako kieirowców wskazując m.in., że zabieramy nasz zwierzęta do samochodu, że śpiewamy podczas jazdy, że nic nie widzimy (….) Jednym słowem kierowcy z nas żadni. Wg nich oczywiście!

Nasi panowie – ci mieszkający w Polsce inaczej do rzeczy podeszli. 80 procent zapytanych uważa, że ich partnerka jeździ dobrze lub bardzo dobrze.

– Z badań wynika, że kobiety wolą być pasażerami, a mężczyźni kierowcami. Jednak absolutnie nie oznacza to, że Polki gorzej prowadzą. Wręcz przeciwnie, często są ostrożniejsze i bardziej uważne niż mężczyźni. Ponadto, kobiety są coraz bardziej samodzielne: same wybierają swoje samochody, kupują je za własne pieniądze, same decydują też o ubezpieczeniu i dbają o przeglądy – mówi Wojciech Rabiej z rankomat.pl.

Według przeprowadzonej analizy 90% pań twierdzi, że ich partner jest dobrym lub bardzo dobrym kierowcą. Jednocześnie 94% respondentek ocenia panów dobrze lub bardzo dobrze w porównaniu do innych uczestników ruchu drogowego. Taką samą opinię na temat swoich partnerek ma o 20% mniej mężczyzn.

6% ankietowanych panów uważa, że ich partnerka jeździ bardzo źle lub tragicznie, przy czym takiej odpowiedzi nie udzieliła żadna respondentka.

W sytuacji, gdy kobieta złapie gumę, najczęściej dzwoni po pomoc do swojego partnera (robi tak 42% pań). Jednak aż 34% respondentek zaprzecza myśleniu o kobiecie jako nieporadnym kierowcy i deklaruje, że nie potrzebuje niczyjej pomocy i zmienia koło samodzielnie. 14% spytanych mężczyzn w takiej sytuacji prosi o pomoc innych.

Zachowaniem, które najbardziej drażni kobiety u partnerów jest przekraczanie przez nich prędkości. Odpowiedź taką wskazała ponad 1/3 respondentek (36%). Panów irytuje głównie wymuszanie pierwszeństwa (20%) i nieużywanie kierunkowskazów (14%) przez kobiety, ale co ciekawe blisko jedna trzecia respondentów stwierdziła, że całkowicie akceptuje styl jazdy swojej partnerki.

Z badania wynika, że jesteśmy bardzo wyrozumiali dla swoich partnerów za kółkiem (72% kobiet i 74% mężczyzn grzecznie prosi partnera lub partnerkę o zmianę sposobu kierowania pojazdem, albo nie reaguje w ogóle). Prawie dwukrotnie więcej pytanych pań niż panów krzyczy i grozi, że wysiądzie, aby wymusić zmianę stylu jazdy swojego partnera (kobiety 18%, mężczyźni 10%).

Badanie „Polki w samochodach” zostało przeprowadzone na zlecenie rankomat.pl przez firmę Pactor. W ankiecie mężczyźni oceniali umiejętności prowadzenia samochodów przez swoje partnerki i odwrotnie – pytano za jakich uczestników ruchu drogowego uważają swoich partnerów życiowych panie.