Jazda po alkoholu, a miejsce i rodzaj prowadzonego pojazdu

1

jazda pod wpływem alkoholu

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. To, czy zostanie ono zakwalifikowane jako przestępstwo czy wykroczenie, zależy od poziomu alkoholu wykrytego u kierowcy. W wymierzeniu kary nie bez znaczenia pozostaje także kwestia tego, jaki rodzaj pojazdu on prowadził oraz gdzie doszło do zatrzymania, kolizji lub wypadku. Okazuje się, że przepisy jasno to regulują, jednak jak to w życiu, często sytuacja nie jest tak oczywista, jakbyśmy się mogli tego spodziewać.

Jazda po alkoholu – jaki pojazd prowadziłeś?

Na początku należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest pojazd, co się kryje pod tym pojęciem. Otóż w świetle prawa jest to urządzenie, które jest przystosowane do tego, aby  poruszać się na lądzie, w wodzie, bądź też w powietrzu. Można nim przewozić osoby lub
rzeczy, albo też wykonywać prace. W ostatnim przykładzie chodzi np. o koparkę. Pojazdy
dzielimy na mechaniczne (wprawiamy je w ruch za pomocą silnika) oraz niemechaniczne,
czyli takie jak na przykład rower. Kodeks karny jest znacznie łagodniejszy dla kierowców,
którzy prowadzą pojazdy z tej drugiej grupy.

Jazda pod wpływem alkoholu, a ruch pojazdów

I teraz kwestia miejsca prowadzenia pojazdu. Ta jest zasadniczo bardzo ważna i stanowi jeden z głównych elementów, który warunkuje wykroczenie z przepisu art. 87 kodeksu wykroczeń, czyli jazdę pod wpływem alkoholu. Wiele zależy od tego, czy prowadziliśmy wspomniany pojazd w ruchu lądowym, powietrznym czy wodnym. Często bardzo dużo wątpliwości budzi jasne określenie, czy pojazd znajdował się w ruchu lądowym. I tak prawo o ruchu drogowym przyjmuje, że dzieje się tak w przypadku pojawienia się pojazdu na drodze publicznej. Sytuacja staje się skomplikowana wówczas, gdy jest on prowadzony po drodze, która (chociażby teoretycznie) nie jest drogą publiczną. Okazuje się bowiem, że Sąd Najwyższy może również uznać ją za ruch lądowy. Podobnie dzieje się w przypadku m.in. terenów budowlanych, przemysłowych czy lotnisk – słowem – wszystkich, w obrębie których odbywa się lokalny lub ogólny ruch pojazdów. W grę wchodzą więc także np. parkingi przed sklepami.

Nie tak oczywiste są także określenia ruchu morskiego. Mowa tu nie tylko ogólnodostępnych wodach, ale także ciekach wodnych (które stanowią własność prywatną), czyli – wszystkich wodach na których powadzony jest ogólnie ruch wodnych pojazdów.

Odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu może oznaczać zarówno grzywnę, areszt, jak i zakaz ich prowadzenia. Warto wiedzieć jednak, że kodeks wykroczeń nie wskazuje wprost, które z pojazdów ma on obejmować. Polityka karna nakazuje jednak wydanie orzeczenia na ten, który kierowca prowadził w stanie nietrzeźwości. W zależności od sytuacji, można jednak starać się warunkowe umorzenie postępowania czy też o blokadę alkoholową.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.