Jak czytać etykiety na oponach?

e1

Etykietowanie opon ma związek z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1222/2009, które zacznie obowiązywać od 1 listopada 2012 r. To duży krok naprzód w kierunku informowania konsumentów o stosowanym ogumieniu, a zwłaszcza jego bezpieczeństwie i wpływie ogumienia na środowisko. Etykiety mogą wydać się znajome. Podobne stosowane są do oznaczania klasy efektywności energetycznej domowych urządzeń elektrycznych. Etykietowanie sprzyja przede wszystkim nabywcom, którzy zyskują obiektywne informacje o osiągach ogumienia.

Zużycie paliwa

e1

Po lewej stronie etykiety znajduje się część dotycząca efektywności energetycznej. Skala ta mówi o wpływie opony na zużycie paliwa oraz związanej z tym emisji CO2. Opona charakteryzująca się niższym oporem toczenia będzie w mniejszym stopniu wpływać negatywnie na środowisko. O klasie efektywności energetycznej opony w tym przypadku decyduje pomiar na maszynie symulacyjnej. Jak podaje Michelin, różnica w zużyciu paliwa dwóch aut osobowych, jednego wyposażonego w opony klasy A i drugiego z oponami klasy G może sięgać nawet 0,5 l/100 km. Przy rocznym przebiegu 15.000 km, może to dać oszczędność ok. 80 litrów paliwa.

Hamowanie na mokrej nawierzchni

Po prawej stronie etykiety znajduje się skala przedstawiająca klasę przyczepności opon podczas hamowania na mokrej nawierzchni. Testy tego parametru odbywają się w ściśle określonych warunkach, określających m.in. prędkość, charakterystykę toru, grubość warstwy wody czy temperaturę. Według specjalistów firmy Michelin, różnica długości drogi hamowania na mokrej nawierzchni samochodu wyposażonego w opony klasy A i samochodu z oponami klasy F wynosi ponad 10 metrów. To dystans równy dwóm długościom samochodu. Ze względów bezpieczeństwa, opony o klasie G nie będą dopuszczone do ruchu.

Zewnętrzny hałas toczenia

Dolna, a zarazem najmniejsza część etykiety to poziom hałasu zewnętrznego toczenia opony, wyrażony w decybelach. Nie należy jednak mylić tego parametru z poziomem hałasu słyszanego przez kierowcę wewnątrz pojazdu.

Co z tymi oponami?

e2

Od 1 listopada 2012 r. nie będzie już możliwe uzyskanie homologacji dla opon charakteryzujących się słabymi wynikami. Nie uzyska jej opona z klasą G dla oporów toczenia i z klasą F dla przyczepności na mokrej nawierzchni, a od 1 listopada 2014 r. sprzedaż takich opon będzie zabronionia.

etykieta