Będą wyższe mandaty!

Wraz z końcem października zaczną obowiązywać nowe stawki mandatów. Szczególnie ostro będą karani kierowcy, którzy zajmują na parkingu miejsca dla niepełnosprawnych i jak zwykle Ci, którzy szaleją na drogach.

 

 

Nowe stawki są wyższe, a okoliczności, w jakich możemy zostać ukarane mandatem skonkretyzowane. – Zmiany w taryfikatorze mandatów nie mają charakteru rewolucyjnego. Uregulowany i skonkretyzowany został jedynie pewien obszar postępowania prawnego – informuje nas Marek Konkolewski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej w Warszawie.

Przyczyną wprowadzenia zmian w taryfikatorze była konieczność dostosowania wysokości kar do zmian w przepisach ruchu drogowego, które obowiązują od 2003 r., a nie zostały uwzględnione w formie konkretnych rozstrzygnięć mandatowych. Poniżej opisałyśmy obszary w jakich wprowadzono zmiany.

Na skrzyżowaniu

Kara za przejechanie na czerwonym świetle będzie wynosić od 300 do 500 złotych. Obecnie dolna granica mandatu wynosiła 20 złotych. Z drugiej strony, kara dla pieszych za przejście na czerwonym świetle obniżyła się do 100 złotych. Kiedyś pieszy za niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej mógł być ukarany mandatem w wysokości nawet 250 zł.

Na drodze

Za naruszenie podstawowych obowiązkowych czynności związanych z wyprzedzaniem – np. nieupewnienie się co do odpowiedniej widoczność i dostatecznego miejsca do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu możemy dostać 250 zł kary.

Nowością są kary związane ze spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do takich działań zaliczamy każdą możliwość wystąpienia kolizji np. wyprzedzanie na podwójnej ciągłej. Jeśli policjant uzna kierowcę za winnego takiego działania, kwotę mandatu może zwiększyć od 200 do 500 zł. Jeśli kierowca będzie w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi) lub podobnie działającego środka (lekarstwa, narkotyki), kara zostanie zwiększona od 300 do 500 zł.

Światła

Poprzedni taryfikator nie przewidywał konkretnej kary za jazdę bez włączonych świateł w ciągu dnia (obowiązek jazdy na światłach przez cały rok wprowadzony 17 kwietnia 2007 r.). Oznaczało to, że funkcjonariusz policji mógł nam wlepić mandat w wysokości od 20 do 500 zł. Po zmianach wysokość kary określono na 100 zł.

Na parkingu

Jeśli często „tylko na chwilkę” zajmujecie na parkingu miejsce przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej – uważajcie! Dotychczas mandat za to wykroczenie nie był określony. Mógł więc wynieść od 20 do 500 zł. Teraz karę skonkretyzowano do 500 zł. „Stanowi to wyraz zrozumienia dla prawa osób niepełnosprawnych do życia bez barier, w tym dostępu m.in. do urzędów i obiektów użyteczności publicznej” – czytamy w uzasadnieniu zmian w taryfikatorze.

Brakujące dokumenty

Jeśli korzystacie z pojazdu sprowadzonego z zagranicy przed jego zarejestrowaniem w Polsce, a nie macie dokumentu, który uprawnia Was do jazdy takim autem zapłacicie 50 złotych. Dokumentem potwierdzającego prawo do używania pojazdu może być umowa sprzedaży, darowizny, faktura lub inny dokument, w którym osoba lub firma wpisana w dowód rejestracyjny jako właściciel zezwoli na korzystanie z pojazdu.

W tunelu

Wprowadzono mandat w wysokości 100 zł za niezachowanie wymaganego odstępu (5 m) za poprzedzającym pojazdem podczas zatrzymania w tunelu.

Jak infomuje nas Marek Konkolewski nowe przepisy zaczną obowiązywać pod koniec października. – Czekamy tylko na podpis premiera – podkreśla.