Tego lepiej nie przewoź w aucie!

Przeciętny polski kierowca na ogół wie w co powinien być wyposażony jego pojazd. Jednak, czy zdaje sobie sprawę, że zachodzi tu też odwrotna zależność? Istnieją rzeczy, których pod żadnym pozorem nie wolno umieszczać czy przewozić w pojeździe. Czy wiesz które to?

Kodeks Drogowy jest nieubłagany – wszystko to, co może negatywnie odbić się na bezpieczeństwie ruchu drogowego jest niedozwolone, także jeżeli chodzi o „zawartość pojazdu”. Przepisy drogowe szczegółowo wymieniają rzeczy, których nie można trzymać lub montować w aucie. Należą do nich m.in. części samochodowe, które nie spełniają odpowiednich warunków.  Kierowcy powinni zatem zwrócić uwagę na to, co kryje się pod maską ich pojazdów. Jeżeli w trakcie kontroli drogowej okaże się, że nieodpowiednie części zagrażają bezpieczeństwu ruchu to może dojść do zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Nie udawaj policji ani karetki

Kierowcy powinni pamiętać także o tym, że zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pojazdów nie można umieszczać wystających, spiczastych części bądź przedmiotów, które mogłyby spowodować uszkodzenia ciała. Niedozwolone jest także stosowanie w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu lub negatywnie wpływa na środowisko. Za używanie pojazdu w sposób powodujący nadmierną emisję spalin do środowiska grozi kara o wysokości nawet 300 złotych. Prawo zabrania też upodabniania samochodu do pojazdów uprzywilejowanych poprzez  np. umieszczanie świateł błyskowych albo wydawanie odpowiednich sygnałów dźwiękowych, które są zarezerwowane tylko dla pojazdów uprzywilejowanych np. karetek.  Przepisy zakazują też (z kilkoma małymi wyjątkami) dokonywania zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu.

Antyradar na celowniku

Zmotoryzowani powinni wystrzegać się też klasycznych „antyradarów”. Kodeks Drogowy zabrania wyposażania pojazdów w urządzenia informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego. Zakazane jest także stosowanie aparatury, która zakłóca pracę  sprzętu kontrolno-pomiarowego stosowanego np. przez  patrol policji. Uwaga! Prawo nie pozwala nawet na przewożenie takich urządzeń „w stanie wskazującym na gotowość ich użycia”. W trosce o stan portfela lepiej podarować sobie przewożenie w pojeździe aparatury tego typu.

Źródło: Korkowo.pl