Samodzielne tankowanie LPG – jak to robić?

W Polsce można już samodzielnie tankować gaz. Mimo że jeszcze nie wszystkie stacje paliw wprowadziły w życie to rozwiązanie, warto wiedzieć jak się za to zabrać.

Samodzielne tankowanie LPG – od kiedy?

Od 19 września 2013 roku na stacjach paliw gazu płynnego dopuszcza się możliwość samodzielnego tankowania LPG na nowo powstałych stanowiskach. Jest to możliwe dzięki dwóm rozporządzeniom wydanym przez Ministra Gospodarki oraz Ministra Transportu.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki zmieniło rozporządzenie w kwestii warunków technicznych, którym winny odpowiadać stacje paliw płynnych, z kolei rozporządzenie Ministra Transportu zmieniło rozporządzenie w sprawie wytwarzania, naprawy i eksploatacji urządzeń ciśnieniowych.

Stanowiska do samodzielnego tankowania LPG

Rzecz jasna stanowiska do samodzielnego tankowania gazu płynnego muszą być odpowiednio przygotowane. Po pierwsze muszą posiadać odpowiednie oznaczenia o możliwości samodzielnego tankowania LPG. Po drugie muszą zawierać czytelne i proste instrukcje obsługi w formie tekstu oraz piktogramów, dzięki którym kierowcy nie będą mieli problemów z samoobsługą.

Wymagania obejmują także dodatkowe zawory, które zwiększają bezpieczeństwo podczas tankowania LPG. Według przepisów pistolet nie może uwalniać chmury rozprężonego LPG przekraczającej 1cm3. Zadbano również o lepszą budowę pistoletu, wykluczającą możliwość błędnego podłączenia przewodu doprowadzającego gaz do samochodu.

Oczywiście, mimo że stanowiska są dostosowane do samodzielnego tankowania LPG, każdy klient może zwrócić się o pomocą do pracownika stacji. Z ciekawostek, warto dodać, że jedną ze stacji, która już wprowadziła możliwość samoobsługi  przy tankowaniu LPG jest stacja Lotos.

Samodzielne tankowanie LPG, a obawy

Nowe regulacje dbają o bezpieczeństwo i ułatwiają procedurę używania dystrybutorów LPG, jednak wielu kierowców obawia się samodzielnego tankowania auta gazem. Obawy te w większej mierze dotyczą kobiet. Wiele z nich deklaruje, że podczas tankowania zamierzają jednak prosić o pomoc pracownika stacji. W rzeczywistości tankowanie gazu niewiele różni się od standardowego tankowania benzyny czy ropy.